RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Usługi finansowe: bankowość

Rynek wewnętrzny

Usługi bankowe odgrywają zasadniczą rolę w płynnym funkcjonowaniu działalności gospodarczej – czy to w zakresie płatności, pożyczek, czy inwestycji.
Cele polityki europejskiej w tym obszarze są dwojakie. Pierwszym jest ukończenie tworzenia zintegrowanego rynku banków i konglomeratów finansowych, zwłaszcza na podstawie wzajemnego uznawania oraz „Paszportu europejskiego”. Drugim jest zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku, aby obywatele europejscy posiadali wszelkie niezbędne gwarancje bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowych.
Kwestie te są szczególnie ważne w perspektywie zwiększenia aktywności transgranicznej oraz potężnego rozwoju usług opartych na nowych technologiach.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony