RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Financiële diensten: banken

Interne markt

Bankdiensten – of het nu betalingen, leningen of beleggingen betreft – zijn van wezenlijk belang voor het goede verloop van de economische activiteiten.
Met het Europese beleid op dit terrein wordt een tweeledige doelstelling nagestreefd. Enerzijds wordt beoogd een volledig geïntegreerde markt voor banken en financiële conglomeraten tot stand te brengen, met name op basis van wederzijdse erkenning en het "Europees paspoort". Anderzijds is het de bedoeling de goede werking van deze markt te verzekeren, zodat Europeanen in alle veiligheid van bankdiensten kunnen gebruikmaken.
De verwezenlijking van deze doelstellingen is uitermate belangrijk, niet alleen vanwege de toenemende grensoverschrijdende activiteit, maar ook vanwege de enorme ontwikkeling die de diensten als gevolg van de nieuwe technologieën hebben doorgemaakt.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven