RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Финансови услуги: банкиране

Вътрешен пазар

Банковите услуги са особено важни за гладкото функциониране на икономическите дейности - независимо дали става въпрос за плащания, заеми или инвестиции.
Целите на европейската политика в тази област са разпределени в две части. Първата е довършването на създаването на интегриран пазар за банките и финансовите конгломерати, конкретно на базата на взаимно признаване и „европейски паспорт”. Втората е да се обезпечи, че пазарът работи правилно, така че гражданите на Европа да имат всички гаранции по сигурността, които са им необходими при използването на банкови услуги.
Тези проблеми са особено важни с оглед на нарастващите трансгранични дейности и на масивния ръст в услугите, базирани на новите технологии.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата