RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Contractele de credit pentru consumatori

Dezvoltarea ofertei de credite în Europa trebuie să fie însoţită de o mai bună aplicare a drepturilor consumatorilor. Armonizarea dispoziţiilor naţionale trebuie să permită, de asemenea, favorizarea ofertei de credite transfrontaliere.

ACT

Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului.

SINTEZĂ

Prezenta directivă vizează armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare şi administrative ale statelor membre în materie de credite de consum, în vederea facilitării prestării serviciilor transfrontaliere. Aceasta îmbunătăţeşte transparenţa oferită de condiţiile contractuale şi nivelul de protecţie a consumatorilor.

Cu toate acestea, directiva nu se aplică în cazul contractelor de credit:

 • garantate printr-o ipotecă;
 • încheiate în vederea achiziţionării unui teren sau a unui imobil;
 • a căror valoare este mai mică de 200 EUR sau mai mare de 750 000 EUR;
 • de închiriere fără obligativitatea achiziţiei sau de leasing;
 • acordate fără dobândă, fără taxe sau sub forma unei facilităţi de tip descoperit de cont;
 • încheiate cu o întreprindere de investiţii;
 • care sunt rezultatul unei hotărâri pronunţate de o instanţă;
 • legate de achitarea sau garantarea unei datorii;
 • legate de împrumuturile acordate unui public restrâns.

De asemenea, statele membre pot aplica un regim mai puţin restrictiv organizaţiilor care au un anumit obiectiv social şi care desfăşoară activităţi de care profită numai membrii proprii, în condiţiile în care acestea oferă o dobândă anuală efectivă inferioară celei practicate pe piaţă.

Pe durata fazei precontractuale, creditorul * sau intermediarii acestuia * trebuie să furnizeze în timp util informaţii coerente despre caracteristicile esenţiale ale creditului propus. Aici este vorba în special despre:

 • durata contractului de credit;
 • valoarea totală a creditului;
 • rata dobânzii aferente creditului şi ratele asociate;
 • dobânda anuală efectivă * şi costul total al creditului pentru consumator * ;
 • valoarea, numărul şi periodicitatea plăţilor;
 • preţul actual al unui bun sau serviciu în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată sau a unui contract de credit legal;
 • cheltuielile legate sau impuse de contract;
 • obligaţiile contractuale;
 • drepturile consumatorilor;
 • consecinţele întârzierii plăţilor sau neefectuării lor;
 • garanţiile.

Consumatorii primesc aceste informaţii într-un formular standard prevăzut în anexa II a prezentei directive.

În afară de obligaţia de a furniza informaţii precontractuale complete, creditorii trebuie, de asemenea, să pună la dispoziţia consumatorilor explicaţii adecvate pentru ca aceştia să poată alege tipul de contract specific necesităţilor şi situaţiei lor financiare. În plus, creditorii trebuie să evalueze solvabilitatea clienţilor înainte de a încheia un contract, respectând dreptul consumatorilor de a fi informaţi atunci când cererea de credit le este respinsă.

Contractul trebuie să reia informaţiile esenţiale ce caracterizează oferta de credit aleasă. În cazul modificării ratei dobânzii aferente creditului *, consumatorul va fi informat asupra noii sume, a numărului şi a periodicităţii plăţilor.

Consumatorii îşi pot exercita dreptul de retragere prin înştiinţarea creditorului referitor la această intenţie şi fără a fi obligaţi să îşi motiveze decizia. Aceasta se poate realiza în decurs de patruzeci de zile de la încheierea contractului.

De asemenea, consumatorii au posibilitatea de a efectua o rambursare anticipată a creanţei lor. Aceştia îşi pot exercita acest drept în orice moment, în măsura în care creditorul primeşte o compensaţie echitabilă şi motivată în mod obiectiv.

Statele membre veghează la respectarea obligaţiilor atât de către creditori, cât şi de către intermediarii lor de credit. Acestea asigură punerea în aplicare a verificărilor de către o autoritate independentă.

Context

Prezenta directivă abrogă Directiva 87/102/CEE în vederea asigurării unei mai bune protecţii a consumatorilor. Ea trebuie pusă în aplicare de către statele membre înainte de 12 mai 2010.

Termeni-cheie ai actului
 • Creditor: orice persoană fizică sau juridică care acordă sau promite să acorde un credit în exerciţiul activităţilor sale comerciale sau profesionale.
 • Intermediar de credit: o persoană fizică sau juridică care nu acţionează în calitate de creditor si care, în cursul exercitării activităţii sale comerciale sau profesionale:
  1. prezintă sau oferă consumatorilor contracte de credit;
  2. oferă asistenţă consumatorilor prin organizarea de activităţi pregătitoare privind contractele de credit;
  3. încheie contracte de credit cu consumatorii în numele creditorului.
 • Costul total al creditului pentru consumatori: valoarea totală a creditului şi costul total al acestuia pentru consumator.
 • Dobânda anuală efectivă: costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului.
 • Rata dobânzii aferente creditului: rata dobânzii exprimată ca procent fix sau variabil aplicat anual sumei trase din credit.

REFERINŢE

Act Data intrării în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Directiva 2008/48/CE

11.6.2008

12.5.2010

JO L 133/66 din 22.5.2008

Ultima actualizare: 21.01.2009

Consultaţi şi

 • Pentru informaţii suplimentare, consultaţi site-ul de Internet al Comisiei Europene, Direcţia Generală Sănătate şi Consumatori
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii