RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Normele tehnice naţionale si libera circulaţie a mărfurilor

Acest regulament vizează să îmbunătăţească funcţionarea recunoaşterii reciproce în domeniul produselor. Regulamentul stabileşte proceduri pentru reglementarea controlului efectuat de autorităţile statelor membre pentru a asigura conformitatea cu normele tehnice naţionale a produselor care nu intră sub incidenţa normelor comunitare armonizate. Statele membre care doresc să refuze accesul unor astfel de produse pe piaţa lor sunt obligate să contacteze întreprinderea în cauză şi să îi comunice motivele obiective detaliate pentru acest eventual refuz. Scopul este de a consolida piaţa internă, prin îmbunătăţirea liberei circulaţii a mărfurilor în cadrul Comunităţii.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE.

SINTEZĂ

Acest regulament vizează să îmbunătăţească libera circulaţie a mărfurilor în cadrul Comunităţii. Regulamentul stabileşte normele şi procedurile care trebuie urmate de către autorităţile din statele membre atunci când iau sau intenţionează să ia o decizie care ar putea împiedica libera circulaţie a unui produs comercializat în mod legal în alt stat membru şi care nu intră sub incidenţa normelor armonizate la nivel comunitar. Regulamentul se aplică începând cu 13 mai 2009.

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică deciziilor administrative bazate pe o normă tehnică care are ca efect direct sau indirect:

 • interzicerea introducerii pe piaţă a unui produs;
 • modificarea produsului sau testarea suplimentară a acestuia înainte de a fi introdus pe piaţă;
 • retragerea produsului de pe piaţă.

Regulamentul nu se aplică în cazul:

 • deciziilor judiciare;
 • sistemelor reglementate de directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE;
 • procedurii de autorizare pentru punerea în funcţiune a materialului rulant prevăzute de Directiva 2004/49/CE;
 • anumitor măsuri referitoare la produsele care prezintă un risc major, adoptate în cadrul Directivei 2001/95/CE;
 • anumitor măsuri referitoare la alimentele care prezintă un risc, adoptate în cadrul regulamentelor 178/2002 şi 882/2004.

Proceduri

Actul reglementează evaluarea conformităţii produselor cu normele tehnice naţionale. Autorităţile competente din statele membre trebuie să respecte normele şi procedurile referitoare la:

 • colectarea de informaţii cu privire la produsul în cauză;
 • recunoaşterea certificatelor sau a rapoartelor de încercare emise de organismele de evaluare a conformităţii acreditate în conformitate cu Regulamentul nr. 765/2008: statele membre nu pot refuza aceste certificate sau rapoarte de încercare din motive legate de competenţele lor;
 • evaluarea necesităţii de aplicare a unei norme tehnice: decizia trebuie să fie motivată pe baza unor elemente tehnice sau ştiinţifice care să ateste proporţionalitatea măsurii vizate, trebuie notificată întreprinderii în cauză şi poate face obiectul unui recurs;
 • suspendarea temporară a comercializării unui produs: este interzisă în timpul procedurii de evaluare, cu excepţia cazurilor în care produsul prezintă un risc major sau este interzis într-un stat membru din motive de moralitate sau siguranţă publică.

Puncte de informare despre produse

Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe puncte de informare despre produse pe teritoriul său şi comunică datele de contact ale acestora Comisiei şi celorlalte state membre. Punctele de informare despre produse au ca scop furnizarea de informaţii privind normele tehnice în vigoare pe teritoriul în care sunt stabilite, detaliile de contact ale autorităţilor competente şi căile de atac disponibile.

Raportare

Fiecare stat membru transmite anual Comisiei un raport privind aplicarea regulamentului. Aceasta realizează o analiză a aplicării regulamentului la fiecare cinci ani şi publică o listă a produselor care nu fac obiectul legislaţiei comunitare de armonizare.

Context

Regulamentul abrogă şi înlocuieşte, începând cu 13 mai 2009, Decizia nr. 3052/95/CE privind stabilirea procedurii pentru schimbul de informaţii privind măsurile interne de derogare de la principiul liberei circulaţii a mărfurilor în cadrul Comunităţii. Acest act se înscrie în cadrul strategiei pentru o piaţă unică a secolului XXI.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul(CE) nr. 764/2008

2.9.2008

-

JO L 218 din 13.8.2008

Ultima actualizare: 30.07.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii