RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Információszolgáltatási eljárások: szabványok, műszaki szabályok és szolgáltatások szabályozása az információs társadalomban

Ez az irányelv az áruk szabad mozgása útjában álló olyan akadályokat kívánja megszüntetni vagy csökkenteni, amelyek abból származhatnak, hogy az egyes tagállamokban különböző műszaki szabályokat alkalmaznak. Ennek érdekében igyekszik elősegíteni, hogy a tagállami kezdeményezések átláthatóvá váljanak az Európai Bizottság, az európai szabványügyi testületek és a többi tagállam számára.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról [Hivatalos Lap L 204., 1998.7.21.] [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 98/34/EK irányelv egységes szerkezetbe foglalja és ezzel hatályon kívül helyezi a 83/189/EGK irányelvet. Az irányelv két információs eljárást vezet be: az egyiket (önkéntes műszaki leírások) a szabványok, a másikat (kötelező műszaki leírások) pedig az ipari, mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó műszaki szabályok területén kell alkalmazni.

Információszolgáltatási eljárás a szabványok területén

Minden nemzeti szabványügyi testület tájékoztatja szabványtervezeteiről és meglévő szabványainak módosítására irányuló terveiről a Bizottságot, valamint az irányelv mellékleteiben felsorolt valamennyi egyéb európai és nemzeti szabványügyi testületet. A Bizottság ezenkívül tájékoztatást kérhet a nemzeti szabványosítási programokról is, amelyeket így a többi tagállamnak is a rendelkezésére bocsátanak.

A Bizottság és a többi szabványügyi testület megjegyzéseket fűzhetnek a szabványtervezetekhez, ebben az esetben értesülnek a megjegyzéseik folytán tett későbbi intézkedésekről. Ezenfelül a nemzeti szabványügyi testületeknek lehetőségük van részt venni a többi tagállam szabványalkotási tevékenységében is.

Az információszolgáltatási eljárás nem vonatkozik azokra a nemzeti szabványtervezetekre, amelyek célja egy nemzetközi vagy európai szabvány nemzeti jogba való átültetése.

Információszolgáltatási eljárás a műszaki szabályok területén

Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot műszakiszabály-tervezeteiről vagy a már meglévő műszaki szabályai tervezett módosításáról, annak indokairól, valamint adott esetben a szabálytervezet által érintett alapvető törvényi és rendeleti rendelkezések szövegéről. Amennyiben a tervezet közegészségügyi, fogyasztóvédelmi vagy környezetvédelmi okból korlátozza valamely vegyi anyag kereskedelmi forgalomba hozatalát vagy felhasználását, akkor további információkat kell közölni a termék jellemzőivel, hatásaival és kockázataival kapcsolatban.
A Bizottság ezt követően az összes többi tagállamot tájékoztatja a bejelentett tervezetről. A műszaki szabály szövegének véglegesítése során a tagállamok megjegyzéseit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszik.

Annak érdekében, hogy a Bizottságnak és a többi tagállamnak megfelelő időt biztosítsanak a reagálásra, a tagállamoknak a bejelentéstől számított 3 hónapig várniuk kell a műszakiszabály-tervezetek elfogadásával. Ez a szünetelési idő 4 hónapra nő az önkéntes megállapodás formájában megjelenő műszakiszabály-tervezetek, és 6 hónapra minden egyéb tervezet esetében, amennyiben egy másik tagállam és/vagy a Bizottság olyan részletes véleményt ad ki, amely szerint a tervezett műszaki szabály akadályozhatja az áruk szabad mozgását.
Továbbá, ha a Bizottság a tervezet témájában jogi aktust kíván előterjeszteni vagy jóváhagyni, illetve, ha a tervezet témája már korábban a Bizottság valamely javaslatának a tárgyát képezte, akkor az érintett tagállamnak 12 hónappal el kell halasztania a tervezet elfogadását. Ha a Tanács ez idő alatt közös álláspontot fogad el, akkor a szünetelési időt további 6 hónappal (tehát összesen 18 hónapra) meg kell hosszabbítani.

A bejelentési eljárás nem vonatkozik sem a nemzetközi vagy európai uniós szabványokat teljes egészükben átültető műszaki szabályokra (mely esetben elegendő a Bizottság egyszerű tájékoztatása), sem az olyan nemzeti szabályokra, amelyek célja a közösségi műszaki leírásokhoz vagy a közösségi jog egyéb rendelkezéseihez való igazodás.

Bizottságok

Az irányelv egy olyan állandó bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a tagállamok képviselői, elnöke pedig a Bizottság képviselője. Az Európai Bizottság az alábbi témákban folytat konzultációt ezzel a bizottsággal:

  • az irányelv alkalmazásáról szóló féléves jelentések, valamint a kereskedelmet akadályozó műszaki jellegű akadályok megszüntetésére irányuló javaslatok: ilyen esetekben a bizottság javasolhatja többek között egy közös európai szabvány kidolgozását az európai szabványügyi testületek által, illetve egy adott ágazat Közösségen belüli harmonizációját;
  • az irányelv I. és II. mellékleteiben található, az európai és nemzeti szabványügyi testületeket felsoroló jegyzékek módosítása;
  • a szabványok és a szabványosítási programok benyújtására vonatkozó szabályok, amelyeket a nemzeti szabványügyi testületeknek be kell tartaniuk a szabványokra vonatkozó információszolgáltatási eljárás során;
  • az irányelv által létrehozott eljárások módosítása, stb.

Az Európai Bizottság ezenkívül konzultálhat a bizottsággal a tagállamok által bejelentett műszakiszabály-tervezetekről, illetve –a bizottság elnökének vagy egy tagállamnak a kérésére– bármilyen egyéb, az irányelv alkalmazásához kapcsolódó kérdésről.

A bizottság munkája alapvetően bizalmas jellegű, de bizonyos óvintézkedések mellett kérheti a magánszektorban működő szakértők közreműködését is.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

1998.8.10.

HL L 204., 1998.7.21.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

1998.8.5.

1999.8.5.

HL L 217., 1998.8.5.

A 98/34/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat  kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 01.07.2011

Lásd még

  • Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság – bejelentési eljárás (EN).
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére