RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Teknisk harmonisering

Inre marknaden

Harmoniseringen av befintliga tekniska normer i medlemsländerna är av största vikt för att undanröja ett stort antal hinder för gemenskapshandeln med varor. Tidigare hade varje medlemsland olika tekniska specifikationer för alla industriprodukter. Olikheter mellan nationella tekniska bestämmelser har dock oundvikligen hindrat den fria rörligheten för varor på den gemensamma marknaden. Teknisk harmonisering på EU-nivå garanterar därför både verklig fri rörlighet för industriprodukter och en hög skyddsnivå för konsumenter och användare av dessa produkter.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början