RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Technická harmonizácia

Vnútorný trh

Harmonizácia existujúcich technických noriem v členských štátoch je dôležitá pre odstránenie množstva prekážok pri obchodovaní s tovarom v rámci Spoločenstva. V minulosti si každý členský štát stanovil vlastné technické špecifikácie pre všetky priemyselné výrobky. Rozdiely medzi vnútroštátnymi technickými nariadeniami však pochopiteľne bránia voľnému pohybu tovaru v rámci jednotného trhu.
Technická harmonizácia na európskej úrovni je preto zárukou skutočného voľného pohybu priemyselných výrobkov a vysokej úrovne bezpečnosti pre spotrebiteľov a používateľov týchto výrobkov.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok