RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Harmonizacja techniczna

Rynek wewnętrzny

Harmonizacja istniejących norm technicznych w państwach członkowskich odgrywa zasadniczą rolę w eliminacji znacznej liczby przeszkód we wspólnotowym handlu towarowym. W przeszłości każde państwo członkowskie narzucało wszystkim produktom przemysłowym inne specyfikacje techniczne. Jednakże różnice w krajowych przepisach technicznych nieuchronnie utrudniają swobodny przepływ towarów na jednolitym rynku.
Harmonizacja techniczna na szczeblu europejskim gwarantuje zatem zarówno prawdziwie swobodny przepływ produktów przemysłowych, jak i wysoki poziom bezpieczeństwa dla konsumentów i użytkowników tych produktów.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony