RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Technische harmonisatie

Interne markt

De harmonisatie van de in de lidstaten bestaande technische normen is van essentieel belang om tal van belemmeringen voor het communautaire handelsverkeer in goederen op te heffen. Vroeger legde elke lidstaat verschillende technische specificaties voor alle industriële producten op. Verschillen tussen de diverse nationale technische regelgevingen kunnen het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt echter alleen maar belemmeren.
Dankzij de technische harmonisatie op Europees niveau kan dus een echt vrij verkeer van industriële producten worden gewaarborgd, waarbij de consumenten en de gebruikers van deze producten een hoog niveau van veiligheid wordt gegarandeerd.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven