RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Техническа хармонизация

Вътрешен пазар

Хармонизацията на съществуващите технически стандарти в държавите-членки е от съществено значение за отстраняването на голяма част от пречките пред търговията със стоки в Общността. В миналото всяка държава-членка е налагала различни технически спецификации за всички промишлени продукти. Все пак различията между националните технически регламенти неизбежно пречат на свободното движение на стоки в рамките на единния пазар.
Затова техническата хармонизация на европейско равнище гарантира истинско свободно движение на промишлените продукти и високо ниво на безопасност за консуматорите и потребителите на тези продукти.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата