RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Läkemedel och kosmetika

Inre marknaden

Den europeiska läkemedelsindustrin spelar en viktig roll för att trygga en hög hälsonivå för européerna. Därför strävar Europeiska unionen efter att trygga en bred tillgång till läkemedel, sprida information av hög kvalitet till medborgarna och framställa säkra och effektiva läkemedel. Den inre marknaden för läkemedel gör det möjligt att nå dessa mål genom att industrins konkurrenskraft stärks, samtidigt som forskning och innovation till gagn för medborgarna främjas.
Den europeiska kosmetikaindustrin är en viktig arbetsgivare: 150 000 européer arbetar i den och ytterligare 350 000 arbetstillfällen skapas indirekt genom försäljning, distribution och transport av kosmetika. Med en produktion som är värd mer än 35 miljarder euro är denna innovativa industri en av de ledande i världen på området. EU strävar efter att säkra den fria rörligheten för kosmetika på den inre marknaden och samtidigt trygga att dessa produkter är säkra.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början