RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Trafiksäkerhetens tekniska konsekvenser

Inre marknaden

De tekniska konsekvenserna av vägsäkerhet innefattar både fordonssäkerhet och infrastruktur. Europeiska kommissionens mål är att innan 2020 reducera antalet döda i trafiken i Europeiska unionen (EU) med hälften jämfört med 2010.
För att uppnå detta mål, lovar kommissionen att använda modern teknik för att förbättra vägsäkerheten. Den definierar en rättslig ram som avser att göra både vägarnas infrastruktur och fordonen säkrare. Skydd av sårbara passagerare är också ett viktigt inslag i dess politik.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början