RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Technische implicaties van de verkeersveiligheid

Interne markt

Uit technisch oogpunt heeft verkeersveiligheid betrekking op zowel de veiligheid van de voertuigen als op die van de infrastructuur. De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de Europese Unie (EU) tegen 2020 te halveren ten opzichte van 2010.
Daartoe moedigt de Commissie het gebruik van moderne technologieën aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zij stelt een wettelijk kader vast dat ten doel heeft zowel de verkeersinfrastructuur als de voertuigen veiliger te maken. De bescherming van de kwetsbare passagiers is eveneens een prioriteit in haar beleid.

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven