RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Технически последици за пътната безопасност

Вътрешен пазар

Техническите последици за пътната безопасност обхващат безопасността на превозните средства и на инфраструктурата. До 2020 г. Европейската комисия цели да намали наполовина броя на смъртните случаи по пътищата (спрямо цифрите от 2010 г.) в Европейския съюз (ЕС).
За постигането на тази цел Комисията насърчава използването на съвременни технологии за подобряване на пътната безопасност. Тя дефинира законодателна рамка, която цели да направи по-безопасни превозните средства и пътната инфраструктура. Защитата на уязвимите пътници също е приоритет на политиката.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата