RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sistemul de omologare CE a autovehiculelor

Uniunea Europeană continuă să facă eforturi pentru a asigura tuturor utilizatorilor rutieri cel mai ridicat nivel de siguranţă posibil. UE propune, în acest sens, noi dispoziţii tehnice pentru sectorul auto. Aceste dispoziţii permit o mai bună funcţionare a pieţei interne şi simplificarea procedurii de omologare a autovehiculelor, menţinând în acelaşi timp un nivel ridicat de siguranţă şi de protecţie a mediului.

ACT

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (directivă-cadru).

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) şi-a reformat în totalitate sistemul de omologare de tip a autovehiculelor şi remorcilor acestora. Noua directivă reia, într-o formă revizuită, mare parte dintre dispoziţiile Directivei 70/156/CEE (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), introducând în acelaşi timp concepte şi obligaţii complet noi. Această directivă abrogă şi înlocuieşte Directiva 70/156/CEE.

Domeniu de aplicare

Accesul la piaţa internă, prin intermediul sistemului de omologare comunitară de tip, se aplica până în aprilie 2009 autoturismelor, motocicletelor şi bicicletelor cu motor şi tractoarelor agricole. Uniunea Europeană extinde acest sistem la toate categoriile de autovehicule şi la remorcile acestora, fie că sunt construite în una sau mai multe etape, precum şi sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice destinate acestora. Directiva vizează în primul rând vehiculele utilitare (camionete, camioane, semiremorci, remorci), autobuzele, autocarele, remorcile şi semiremorcile, dar are implicaţii pentru toate celelalte categorii de vehicule.

Sistemul de omologare

Una dintre caracteristicile esenţiale ale sistemului de omologare de tip al Uniunii Europene este garantarea unui control permanent al conformităţii producţiei. Omologarea se bazează, în plus, pe principiul conform căruia constructorii trebuie să elibereze un certificat de conformitate pentru fiecare vehicul construit, asigurând astfel că acesta este conform cu tipul omologat. În ceea ce priveşte procedura, constructorul poate opta pentru omologarea de tip în mai multe etape *, omologarea de tip într-o singură etapă * sau omologarea de tip mixtă *.

Directiva introduce metoda de omologare comunitară, denumită „omologarea în mai multe etape”. Obiectivul acesteia este să se adapteze la particularităţile de construcţie ale vehiculelor utilitare. Procedura de omologare în mai multe etape are în general două faze:

  • într-o primă etapă, constructorul iniţial realizează omologarea şasiului (care include motorul, roţile, amortizoarele, frânele etc.), iar în urma acesteia va fi eliberat un prim certificat de omologare CE;
  • în a doua etapă, un al doilea constructor va monta caroseria şi va prezenta spre omologare vehiculul al cărui proces de fabricaţie s-a încheiat. Vehiculele în cazul cărora constructorul montează şasiul şi caroseria vor putea fi omologate prin intermediul unei proceduri similare celei care se aplică deja pentru autoturisme.
  • În ceea ce priveşte certificatul de conformitate, fiecare constructor asociat procesului trebuie să completeze partea din certificat care corespunde stadiului de fabricaţie la care intervine.

Directiva se bazează pe principiul armonizării totale. Procedurile de omologare comunitară sunt obligatorii şi înlocuiesc procedurile naţionale cu care au coexistat până acum. Operaţiunile de omologare sunt astfel simplificate considerabil pentru constructori. Astfel, este suficient ca un singur stat membru să omologheze un vehicul pentru ca toate vehiculele de acest tip să poată fi înmatriculate pe întreg teritoriul Comunităţii doar pe baza certificatului de conformitate pe care îl deţin.

Îmbunătăţirea siguranţiei rutiere şi a protecţiei mediului

Directiva vizează o mai bună siguranţă rutieră şi introduce obligativitatea mai multor dispozitive, printre care: sistemul ABS (antiblocare a roţilor la frânare), noi oglinzi retrovizoare mai performante, cum ar fi noua oglindă retrovizoare faţă, o mai bună semnalizare luminoasă (lămpi de zi), protecţiile laterale menite să împiedice bicicliştii sau pietonii să fie traşi sub vehicul şi dispozitivele antiîmproşcare pentru anvelope. În plus, directiva prevede obligaţii suplimentare pentru autobuze şi autocare (ieşiri de urgenţă adaptate la capacitatea de transport a vehiculului, facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă, „spaţiu de supravieţuire” în cazul răsturnării laterale etc.).

Directiva acoperă, de asemenea, unele obligaţii privind protecţia mediului, cum ar fi emisiile standardizate de CO2, consumul de combustibil, puterea motorului sau opacitatea fumului degajat de motoarele diesel.

Importul vehiculelor construite în afara Uniunii Europene

Directiva 2007/46/CE reglementează, de asemenea, procedura de omologare individuală la nivel european, punând bazele pentru stabilirea, în viitorul apropiat, a unor norme armonizate care lipseau din fosta legislaţie, permiţând unele abuzuri, anumiţi constructori recurgând la aceste proceduri simplificate pentru a importa vehicule care nu respectau nivelurile de securitate impuse în UE.

Calendar

Dispoziţiile privind omologarea de tip vor fi puse treptat în aplicare, începând din aprilie 2009, până în 2014, în funcţie de categoria vehiculului. Perioadele de tranziţie prevăzute au drept scop să permită industriei auto să îşi adapteze treptat producţia actuală la noile dispoziţii şi administraţiilor naţionale să facă faţă în mod progresiv fluxului de cereri de omologare.

Context

Din 1970, Directiva 70/153/CEE este principalul instrument juridic care permite punerea în aplicare a pieţei interne în sectorul auto. Pentru a ţine cont de evoluţiile constante din acest sector, directiva a suferit numeroase modificări. Prin urmare, a devenit necesar să fie reformată, pentru o mai bună lizibilitate. Acest exerciţiu a permis, în plus, extinderea domeniului de aplicare a principiilor stabilite în 1993 la categorii noi de autovehicule şi la remorcile acestora.

Prima etapă a reformării s-a încheiat odată cu adoptarea Directivei 2001/116/CE. Prin Directiva 2007/46/CE, Uniunea Europeană a finalizat a doua etapă a reformării Directivei 70/156/CEE. O a treia etapă tocmai a fost încheiată prin simplificarea procedurilor şi formalităţilor, pentru a facilita accesul întreprinderilor mici şi mijlocii pe piaţa internă.

Termeni-cheie ai actului
  • Omologare de tip în mai multe etape: procedură de omologare a vehiculelor constând în colectarea treptată a întregului set de certificate de omologare CE de tip pentru sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate aparţinând vehiculului şi care duce, în ultima etapă, la omologarea vehiculului complet.
  • Omologare de tip într-o singură etapă: procedură constând în omologarea unui vehicul privit ca un tot unitar, printr-o singură operaţiune.
  • Omologare de tip mixtă: procedură de omologare de tip treptată în cadrul căreia se realizează una sau mai multe omologări de sisteme în ultimul stadiu al omologării vehiculului complet, fără a fi necesară eliberarea unor certificate de omologare CE de tip pentru aceste sisteme.

REFERINŢĂ

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2007/46/CE

29.10.2007

29.4.2009

JO L 263 din 9.10.2007

Modificările şi corectările succesive aduse Directivei 2007/46/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ULTIMELE MODIFICĂRI ALE ANEXELOR:

Anexa IV – Lista cerinţelor pentru omologarea CE de tip a vehiculelor
Regulamentul (UE) nr. 183/2011 [Jurnalul Oficial L 53 din 26.2.2011].

Anexa VI
Regulamentul (UE) nr. 183/2011 [Jurnalul Oficial L 53 din 26.2.2011].

Ultima actualizare: 29.07.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii