RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gépjárművek EK-típusjóváhagyási rendszere

Az Európai Unió további erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy minden úthasználónak a lehető legmagasabb szintű biztonságot garantálja. Ennek megfelelően új műszaki előírásokat javasol a gépjárműgyártás tekintetében. Ezek az előírások lehetővé teszik a belső piac működésének javítását és a gépjárművek típus-jóváhagyási eljárásának egységesítését, ugyanakkor magas szintű utasbiztonságot és kiváló környezetvédelmi tulajdonságokat biztosítanak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) teljesen átdolgozta a gépjárművek és pótkocsijaik közösségi típus-jóváhagyási rendszerét. Az új irányelv átdolgozott formában átülteti a 70/156/EGK irányelv (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) számos rendelkezését, egyúttal teljesen új fogalmakat és kötelezettségeket vezet be. Az új irányelv hatályon kívül helyezi a 70/156/EGK irányelvet, és annak helyébe lép.

Hatály

2009 áprilisáig a személygépkocsik, motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok, valamint a mezőgazdasági traktorok juthattak be a belső piacra a közösségi típus-jóváhagyási rendszer révén. Az Európai Unió az új irányelvvel az összes gépjármű-kategóriára és pótkocsijaikra – függetlenül attól, hogy egybeépített vagy nem egybeépített járművekről van szó –, valamint az ilyen járművek rendszereire, alkatrészeire és önálló műszaki egységeire kiterjeszti ezt a rendszert. Az irányelv elsősorban a haszongépjárműveket (kisteherautók, tehergépkocsik, félpótkocsik, pótkocsik), autóbuszokat, távolsági autóbuszokat, pótkocsikat és félpótkocsikat célozza, azonban valamennyi egyéb gépjármű-kategóriára vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket.

Típus-jóváhagyási rendszer

Az Európai Unió típus-jóváhagyási rendszerének egyik alapvető jellemzője, hogy biztosítja a gyártásmegfelelőség folyamatos ellenőrzését. A jóváhagyás ezenkívül azon az elven alapul, miszerint a gyártóknak minden egyes elkészült járműről megfelelőségi igazolást kell kiállítaniuk, amely tanúsítja, hogy a jármű megegyezik a jóváhagyott típussal. Az eljárást illetően a gyártó választhat a lépésenkénti típusjóváhagyás *, az egylépéses típusjóváhagyás * és a vegyes típusjóváhagyás * között.

Az irányelv bevezeti a közösségi típus-jóváhagyási módszert, az úgynevezett „többlépcsős típusjóváhagyást”. A cél az, hogy a rendszer alkalmazkodjon a haszongépjárművek gyártásának sajátosságaihoz. A többlépcsős eljárás általában két lépcsőből áll majd:

  • az első lépésben a gyártás első résztvevője jóváhagyatja a jármű vázát (amely magában foglalja a motort, a kerekeket, a lengéscsillapítókat, a fékeket stb.), és sor kerül az első EK-típusjóváhagyási bizonyítvány kiállítására;
  • a második lépésben a gyártás második részvevője megépíti a karosszériát, majd az elkészült járművet jóváhagyásra bemutatja. Ha ugyanaz a gyártó végzi a váz és a karosszéria szerelését is, akkor a jármű jóváhagyása a személygépkocsik esetében már alkalmazott eljáráshoz hasonló eljárás keretében történik;
  • a megfelelőségi igazolást illetően az irányelv úgy rendelkezik, hogy a folyamatban részt vevő egyes gyártók az igazolásnak azt a részét töltsék ki, amely a gyártásban való közreműködésüknek megfelel.

Az irányelv a teljes harmonizáció elvén alapul. A közösségi típus-jóváhagyási eljárások kötelezőek, és a velük mostanáig párhuzamosan fennálló nemzeti eljárások helyébe lépnek. A jóváhagyási eljárás ily módon érezhetően egyszerűbbé válik a gyártók számára. Elég, ha csak egy tagállam jóváhagyja a járművet, és az ahhoz a típushoz tartozó valamennyi jármű – mindössze a megfelelőségi igazolás alapján – az egész Közösség területén forgalomba helyezhető.

A közúti közlekedésbiztonság növelése és a környezetvédelem javítása

A közúti közlekedésbiztonság növelése érdekében az irányelv számos berendezést kötelezővé tesz, többek között az alábbiakat: ABS (fékezéskor a kerekek blokkolását gátló rendszer); új, nagyobb látóterű visszapillantó tükrök, köztük az új elülső visszapillantó tükör; fényjelző berendezések fokozottabb használata (nappali menetjelző lámpa); oldalsó védőelemek annak megelőzésére, hogy a kerékpárosok vagy a gyalogosok a jármű alá kerüljenek; valamint a kerekek által felcsapott víz elleni védelmet szolgáló berendezés. Az irányelv további kötelezettségeket ír elő az autóbuszokra és távolsági autóbuszokra vonatkozóan (a jármű befogadóképességének megfelelő vészkijáratok, könnyebb beszállás a csökkent mozgásképességű személyek számára, „bukótér” arra az esetre, ha az autóbusz az oldalára borul stb.).

Az irányelv ezenkívül néhány környezetvédelmi kötelezettséget is tartalmaz, például a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás szabványos mértékére, a motor teljesítményére vagy éppen a dízelmotorok kipufogógázának átlátszatlanságára vonatkozóan.

Az Európai Unión kívül gyártott járművek importálása

A 2007/46/EK irányelv szintén európai szinten szabályozza az úgynevezett egyedi jóváhagyási eljárást, és lefekteti azokat az alapokat, amelyekre építve a közeljövőben meghatározhatók lesznek a harmonizált jogszabályok. Ez utóbbiak égetően hiányoztak a régi szabályozásból, ami visszaélésekben mutatkozott meg: egyes gyártók az egyszerűsített eljáráshoz folyamodtak, hogy olyan járműveket importáljanak, amelyek nem feleltek meg az Európai Unióban megkövetelt biztonsági követelményeknek.

Ütemterv

A típusjóváhagyásra vonatkozó rendelkezések végrehajtása 2009 áprilisában kezdődött el és a járműkategóriáktól függően 2014-ig lépcsőzetesen megy végbe. A beiktatott átmeneti időszakok célja, hogy az ipar fokozatosan az új előírásokhoz igazíthassa termelését, a hatóságok pedig folyamatosan feldolgozhassák a beérkező jóváhagyási kérelmeket.

Háttér

1970-től kezdve a 70/156/EGK irányelv a legfőbb jogi eszköz, amely lehetővé teszi a belső piac érvényesítését a gépjárműiparban. Az irányelv számos módosításon esett át, hogy kövesse az ágazat folyamatos fejlődését. Következésképpen – az egyértelműség érdekében – szükségessé vált az irányelv átdolgozása. Ez egyébiránt lehetővé tette azt is, hogy az 1993-ban lefektetett elvek hatálya újabb gépjármű-kategóriákra és pótkocsijaikra is kiterjedjen.

Az átdolgozás első szakasza a 2001/116/EK irányelv elfogadásával zárult le. A 2007/46/EK irányelvvel az Európai Unió befejezte a 70/156/EGK irányelv átdolgozásának második szakaszát. A folyamat nemrég a harmadik szakaszba lépett, amely célja, hogy az eljárások és alakiságok egyszerűsítésével megkönnyítse a kis- és középvállalkozások bejutását a belső piacra.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Lépésenkénti típusjóváhagyás: olyan jármű-jóváhagyási eljárás, amely a járműhöz kapcsolódó rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre érvényes EK-típusbizonyítványok teljes csomagjának lépésenkénti összegyűjtéséből áll, ami végeredményben a teljes jármű jóváhagyását eredményezi.
  • Egylépéses típusjóváhagyás: olyan eljárás, amely a jármű egészének egyetlen művelettel történő jóváhagyásából áll.
  • Vegyes típusjóváhagyás: olyan lépésenkénti típus-jóváhagyási eljárás, amely eredményeképpen a teljes jármű jóváhagyásának utolsó szakaszában egy vagy több rendszerjóváhagyás szerezhető meg anélkül, hogy ezekre a rendszerekre EK-típusbizonyítványokat kellene kiállítani.

HIVATKOZÁS

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A 2007/46/EK irányelv

2007.10.29.

2009.4.29.

HL L 263., 2007.10.9.

A 2007/46/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A MELLÉKLETEK LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁSAI:

IV. melléklet – A járművek EK-típusjóváhagyásához szükséges követelmények jegyzéke
A 183/2011/EU rendelet [Hivatalos Lap L 53., 2011.2.26.].

VI. melléklet
A 183/2011/EU rendelet [Hivatalos Lap L 53., 2011.2.26.].

Utolsó frissítés: 29.07.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére