RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Systém ES schvalování motorových vozidel

Evropská unie pokračuje ve svém úsilí zajistit všem účastníkům silničního provozu co nejvyšší bezpečnost. V rámci toho navrhuje nová technická ustanovení v oblasti výroby automobilů. Tato ustanovení umožňují posílit fungování vnitřního trhu a sjednotit postup schvalování typu motorových vozidel a zároveň zajistit zvýšenou úroveň bezpečnosti účastníků silničního provozu a ochrany životního prostředí.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) přistoupila k celkovému přepracování svého systému schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Nová směrnice přebírá v pozměněné podobě značné množství ustanovení směrnice 70/156/EHS (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), zároveň však zavádí zcela nové koncepce a povinnosti. Směrnici 70/156/EHS zrušuje a nahrazuje.

Oblast působnosti

Přístup na vnitřní trh prostřednictvím systému Společenství pro schvalování typu se vztahoval až do dubna 2009 na osobní automobily, na motocykly a mopedy a na zemědělské traktory. Evropská unie rozšiřuje tento systém na všechny kategorie motorových vozidel a jejich přípojná vozidla, jejichž výroba proběhla v jednom nebo více stupních, jakož i na systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla. Směrnice se zaměřuje v první řadě na užitková vozidla (skříňové automobily, nákladní automobily, návěsy, přípojná vozidla), autobusy, autokary, přípojná vozidla a návěsy, má však důsledky pro všechny ostatní kategorie vozidel.

Systém schvalování

Jednou ze zásadních charakteristik unijního systému schvalování typu je záruka trvalého sledování shodnosti výroby. Schvalování spočívá mimo jiné na zásadě, podle níž výrobci musí ke každému vyrobenému vozidlu dodat prohlášení o shodě potvrzující, že se shoduje se schváleným typem. Pokud jde o postup, výrobce se může rozhodnout pro postupné schválení typu *, jednorázové schválení typu * nebo kombinované schválení typu *.

Směrnice zavádí schvalovací metodu Společenství zvanou „vícestupňové schválení“. Cílem je přizpůsobit se specifikům výroby užitkových vozidel. Vícestupňový postup bude mít obecně dva stupně:

  • napřed původní výrobce provede schválení podvozku (včetně motoru, kol, tlumičů, brzd atd.) a bude vydán první certifikát ES schválení typu;
  • poté druhý výrobce provede montáž karoserie a následně předloží takto dokončené vozidlo ke schválení. Vozidla, u kterých výrobce namontuje podvozek i karosérii, mohou být schválena podobným postupem, jako je postup zavedený pro osobní automobily;
  • Pokud jde o prohlášení o shodě, je stanoveno, že každý výrobce spojený s daným procesem vyplní tu část prohlášení odpovídající úrovni, na které provedl svůj zásah.

Směrnice je založena na úplné harmonizaci. Postupy Společenství pro schvalování jsou povinné a nahrazují vnitrostátní postupy, s nimiž dosud existovaly souběžně. Postupy schvalování jsou tak pro výrobce znatelně zjednodušeny. Stačí tudíž, aby vozidlo schválil jeden členský stát, a všechna vozidla tohoto typu pak mohou být zaregistrována v celém Společenství pouze na základě jejich prohlášení o shodě.

Podpora bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu směrnice učiní povinnými několik zařízení, mimo jiné: ABS (systém zabraňující zablokování kol v okamžiku brzdění), nová, účinnější zrcátka a v rámci toho nové přední zrcátko, zlepšenou světelnou signalizaci (denní světla), boční ochranu zabraňující pádu cyklistů či chodců pod vozidlo a zařízení proti rozstřiku vody pneumatikami. Směrnice navíc stanovuje další povinnosti pro autobusy a autokary (únikové východy přizpůsobené přepravní kapacitě vozidla, snazší přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí, dostačující „prostory pro přežití“ pro případ převrácení na bok atd.)

Směrnice rovněž zahrnuje jisté povinnosti v oblasti životního prostředí, jako jsou standardizovaná úroveň emisí CO2 a spotřeby paliva, výkon motoru či opacita kouře z dieselových motorů.

Dovoz vozidel vyrobených mimo Evropskou unii

Směrnice 2007/46/ES rovněž na evropské úrovni upravuje uvedený postup individuálního schvalování, když stanovuje základní předpoklady pro to, aby v blízké budoucnosti byla určena harmonizovaná pravidla, která v minulých předpisech zásadně selhala a vedla k případům zneužívání, kdy se jistí výrobci uchylovali k těmto zjednodušeným postupům, aby dováželi vozidla nedosahující stupně bezpečnosti požadovaného v EU.

Harmonogram

Ustanovení v oblasti schvalování typu jsou uváděna v platnost od dubna 2009 a budou odstupňována podle kategorie vozidla až do roku 2014. Nastavení přechodných období má umožnit jednak průmyslu přizpůsobit postupně svou stávající produkci novým předpisům, jednak orgánům průběžně čelit přílivu žádostí o schválení.

Kontext

Základním právním nástrojem umožňujícím realizaci vnitřního trhu v automobilovém odvětví je od roku 1970 směrnice 70/156/EHS. V reakci na neustálý vývoj v tomto odvětví směrnice podstoupila četné změny. Bylo nezbytné ji přepracovat, aby byla srozumitelnější. Tento krok navíc umožnil rozšířit oblast působnosti zásad stanovených v roce 1993 na nové kategorie motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

První etapa přepracování byla završena přijetím směrnice 2001/116/ES. Druhou fázi přepracování směrnice 70/156/EHS Evropská unie dokončila směrnicí 2007/46/ES. Třetí fáze byla právě uzavřena zjednodušením postupů a formalit, aby byl usnadněn přístup na vnitřní trh malým a středním podnikům.

Klíčové pojmy aktu
  • Postupné schválení typu: postup schválení vozidel sestávající z postupného získávání celého souboru certifikátů ES schválení typu pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky vztahující se k vozidlu, jež vede v závěrečné fázi ke schválení celého vozidla.
  • Jednorázové schválení typu: postup sestávající ze schválení vozidla jako celku v jednom kroku.
  • Kombinované schválení typu: postup postupného schválení, během něhož se při závěrečné fázi schvalování celého vozidla získá jedno nebo více schválení pro systémy, aniž by bylo nezbytně nutné pro tyto systémy vydat certifikát ES schválení typu.

ODKAZ

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2007/46/ES

29. 10. 2007

29. 4. 2009

Úř. věst. L 263

 ze dne 9. 10. 2007

Postupné změny a opravy směrnice 2007/46/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

POSLEDNÍ ZMĚNY PŘÍLOH:

Příloha IV – Soupis požadavků pro ES schválení typu vozidla
Nařízení Komise (EU) č. 183/2011 ze dne 22. února 2011 , kterým se mění přílohy IV a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 53 ze dne 26.2.2011)

Příloha VI
Nařízení Komise (EU) č. 183/2011 ze dne 22. února 2011 , kterým se mění přílohy IV a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 53 ze dne 26.2.2011).

Poslední aktualizace: 29.07.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky