RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Montowanie opon

Rozporządzenie ustanawia wymogi w sprawie homologacji WE w zakresie montowania opon w pojazdach mechanicznych. Jego celem jest dostosowanie aktualnych wymogów do zmian wiedzy naukowo-technicznej.

AKT

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 458/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep w odniesieniu do montowania opon oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Rozporządzenie określa wymogi dotyczące homologacji WE w zakresie montowania opon w pojazdach mechanicznych kategorii M, N i O, a w szczególności:

 • w pojazdach mechanicznych zaprojektowanych i skonstruowanych do przewożenia osób i posiadających co najmniej cztery koła,
 • w pojazdach mechanicznych zaprojektowanych i skonstruowanych do przewożenia towarów i posiadających co najmniej cztery koła,
 • w przyczepach.

Rozporządzenie stanowi realizację rozporządzenia (WE) nr 661/2009 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych.

Wymogi dotyczące montowania opon

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych opony są klasyfikowane w trzech kategoriach: C1, C2 i C3.

Wszystkie opony są montowane w pojeździe i mają taką samą budowę, z wyjątkiem zespołów zapasowych do użytku tymczasowego *.

Przestrzeń, w której koło się obraca, nie może ograniczać ruchu opon i obręczy.

Opony montowane w pojazdach mają określoną dopuszczalną nośność i muszą być oznaczone symbolem kategorii prędkości.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w koło zapasowe, musi ono należeć do jednej z dwóch kategorii:

 • standardowy zespół zapasowy, o tych samych wymiarach, co zamontowane w pojeździe opony,
 • koło zapasowe do użytku tymczasowego odpowiedniego typu przeznaczone do zastosowania na pojeździe.

Przepisy dotyczące homologacji typu WE

Producent pojazdu jest zobowiązany do przedłożenia odpowiedniemu organowi wniosku o udzielenie homologacji typu WE. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • marka oraz typ pojazdu,
 • liczba osi oraz kół,
 • w odniesieniu do opon:
  1. wymiar;
  2. indeks nośnośc;
  3. symbol indeksu prędkośc;
  4. wskaźnik oporu toczenia.

Jeżeli spełniono odpowiednie wymagania w zakresie montowania opon, organ udzielający homologacji typu udziela homologacji typu WE i wydaje numer homologacji typu zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Opona zapasowa do użytku tymczasowego: opona zapasowa do użytku tymczasowego przeznaczona do użytku przy wyższym ciśnieniu niż wartości ustalone dla opon standardowych i wzmocnionych.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 458/2011

2.6.2011

-

Dz.U. L 124, 13.5.2011

Ostatnia aktualizacja: 25.07.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony