RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gumiabroncsok felszerelése

Ez a rendelet meghatározza a gépjárművek gumiabroncsai felszerelésének EK-jóváhagyására vonatkozó követelményeket. Célja, hogy a jelenlegi előírásokat hozzáigazítsa a tudományos és műszaki ismeretek fejlődéséhez.

JOGI AKTUS

A Bizottság 458/2011/EU rendelete (2011. május 12.) a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak a gumiabroncsaik felszerelése tekintetében történő típusjóváhagyásáról, valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint az önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK rendelete végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 124., 2011.5.13.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet meghatározza az M, N és O kategóriájú gépjárművek gumiabroncsai felszerelésére vonatkozó EK-jóváhagyáshoz szükséges követelményeket, azaz:

 • a legalább négy kerékkel rendelkező, személyszállításra tervezett és épített gépjárművekre;
 • a legalább négy kerékkel rendelkező, árufuvarozásra tervezett és épített járművek;
 • a pótkocsikra vonatkozó követelményeket.

Ez a rendelet végrehajtja a járművek általános biztonságáról szóló 661/2009/EK rendeletet.

A gumiabroncsok felszerelésére vonatkozó előírások

A gépjárművek általános biztonságára vonatkozó rendelet alapján a gumiabroncsok három osztályba sorolhatók, azaz C1, C2 és C3 osztályba.

Minden gumiabroncsot fel kell szerelni a járműre, és mindegyiknek azonos szerkezetűnek kell lennie, kivéve az ideiglenes használatra szánt tartalék egységeket *.

A térnek, amelyben a kerék forog, lehetővé kell tennie a gumiabroncsok és a kerékpántok szabad mozgását.

Minden járműre szerelt gumiabroncs rendelkezik egy legnagyobb névleges terheléssel. E gumiabroncsokra sebességkategória-jelet kell felhelyezni.

Amennyiben egy jármű tartalék kerékkel rendelkezik, ez a kerék következők egyike lehet:

 • normál tartalék egység, amelynek mérete megegyezik a járműre felszerelt gumiabroncsok méretével;
 • a járművön történő használatra megfelelő típusú, ideiglenes használatra szánt tartalék egység.

Az EK-jóváhagyásra vonatkozó rendelkezések

A jármű gyártójának EK-jóváhagyási kérelmet kell benyújtania a hatáskörrel rendelkező hatóságnak. A kérelemnek többek között az alábbi információkat kell tartalmaznia:

 • a jármű márkája és típusa;
 • a tengelyek és kerekek száma;
 • a gumiabroncsokra vonatkozóan:
  1. méretmegjelölések,
  2. terhelhetőségi jelzőszám,
  3. sebességkategória-jel,
  4. gördülő-ellenállási együttható.

Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy ítéli meg, hogy a jármű a gumiabroncs-felszerelés minden követelményének megfelel, a hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást és a 2007/46/EK irányelvben megállapítottaknak megfelelően jóváhagyási számot ad ki.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncs: ideiglenes használatra tervezett, a szokásos és a megerősített gumiabroncsokra előírt belső nyomásnál nagyobb belső nyomáson való használatra tervezett tartalék gumiabroncs.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

458/2011/EU bizottsági rendelet

2011.6.2.

HL L 124., 2011.5.13.

Utolsó frissítés: 25.07.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére