RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Montáž pneumatik

Nařízení stanoví požadavky na ES schválení montáže pneumatik motorových vozidel. Cílem je přizpůsobit současné předpisy vývoji vědeckých a technických poznatků.

AKT

Nařízení Komise (EU) č. 458/2011 ze dne 12. května 2011 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud jde o montáž jejich pneumatik, a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Nařízení stanoví požadavky na ES schválení montáže pneumatik motorových vozidel kategorie M, N a O, tj.:

 • motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly konstruovaná a vyrobená pro dopravu osob;
 • motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů;
 • přípojná vozidla.

Nařízení provádí nařízení (ES) č. 661/2009 o obecné bezpečnosti motorových vozidel.

Požadavky na montáž pneumatik

Podle nařízení o obecné bezpečnosti motorových vozidel jsou pneumatiky řazeny do třech tříd, a to C1, C2 a C3.

Všechny běžně namontované pneumatiky na vozidle, tedy kromě náhradní jednotky pro dočasné použití, musí mít stejnou strukturu *.

Prostor, ve kterém se kolo otáčí, musí být takový, aby pneumatikám a ráfkům dovoloval volný pohyb.

Namontované pneumatiky mají maximální zatížení a musí být opatřeny značkou kategorie rychlosti.

Pokud má vozidlo náhradní kolo, musí patřit do jedné z těchto kategorií:

 • standardní náhradní jednotka stejné velikosti jako pneumatiky namontované na vozidle;
 • náhradní jednotka pro dočasné použití, která je typově vhodná pro použití na vozidle.

Ustanovení pro ES schvalování

Výrobce vozidla musí předložit žádost o ES schválení příslušnému orgánu. Žádost musí obsahovat zejména tyto informace:

 • značku a typ vozidla;
 • počet náprav a kol;
 • u pneumatik:
  1. označení rozměru,
  2. index únosnosti,
  3. značku kategorie rychlosti,
  4. koeficient valivého odporu.

Pokud se příslušný orgán domnívá, že vozidlo splňuje všechny požadavky týkající se montáže pneumatik, udělí ES schválení typu a vydá číslo schválení typu v souladu se směrnicí 2007/46/ES.

Klíčové pojmy aktu
 • Náhradní pneumatika pro dočasné použití: náhradní pneumatika pro dočasné užití konstruovaná pro použití při vyšším tlaku nahuštění, než jaký je stanoven pro standardní a zesílené pneumatiky.

ODKAZ

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 458/2011

2. 6. 2011

-

Úř. věst. L 124 ze dne 13. 5. 2011

Poslední aktualizace: 25.07.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky