RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Schvalování typu motorových vozidel na vodíkový pohon

Výroba vozidel poháněných vodíkem, která jsou šetrnější k životnímu prostředí, má rozvíjející se tendenci na evropském automobilovém trhu. Evropská komise považuje za nezbytné stanovit technické požadavky pro schválení typu motorového vozidla této kategorie, a usnadnit tak jejich volný pohyb v rámci vnitřního trhu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES (text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Toto nařízení stanovuje pravidla týkající se schvalování typu motorových vozidel na vodíkový pohon *.

Na která vozidla se toto nařízení vztahuje?

Toto nařízení se vztahuje na:

Také definuje rámec pro instalaci vodíkových konstrukčních částí a systémů.

Jaké povinnosti mají výrobci?

Výrobci mají povinnost vybavit vozidla na vodíkový pohon vodíkovými konstrukčními částmi a systémy v souladu s požadavky tohoto nařízení. Rovněž poskytnou schvalovacím orgánům odpovídající informace týkající se technických specifikací a podmínek zkoušek.

Jaké jsou požadavky na vodíkové konstrukční části a systémy?

Vodíkové konstrukční části a systémy musí být v souladu se společnými požadavky:

  • odolávají elektrickým, mechanickým, teplotním a chemickým provozním podmínkám;
  • odolávají předpokládaným teplotám a tlakům po celou dobu jejich životnosti;
  • odolávají celému rozsahu provozních teplot stanovených prováděcími opatřeními;
  • jsou navrženy tak, aby mohly být instalovány v souladu s požadavky stanovenými v příloze VI;
  • jsou vyrobeny z materiálů, které jsou slučitelné s vodíkem;
  • mají zajištěnou spolehlivou interoperabilitu s vodíkovými čerpacími stanicemi.

Vodíkové systémy musí mít ochranu proti přetlaku a vodíkové konstrukční části musí být označeny v souladu s prováděcími opatřeními.

Přechodná ustanovení

Od 24. února 2012 považují vnitrostátní orgány prohlášení o shodě, která se týkají nových vozidel, za neplatná, pokud tato vozidla nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení. Vnitrostátní orgány rovněž zakazují prodej nových vodíkových konstrukčních částí, pokud nejsou v souladu s tímto nařízením.

Kontext

Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí jsou středem cílů Evropské unie. Vodíkové palivo by mohlo být zajímavou alternativou k palivům stávajícím. Proto je důležité harmonizovat technické požadavky na tento typ vozidel s cílem předejít tomu, aby vnitrostátní technické překážky omezily vývoj této kategorie vozidel.

Klíčové pojmy aktu
  • Vozidlo na vodíkový pohon: motorové vozidlo, které používá k pohonu jako palivo vodík.
  • Vodíková konstrukční část: vodíkový zásobník a všechny ostatní části vozidla na vodíkový pohon, které přicházejí do přímého styku s vodíkem nebo tvoří část vodíkového systému.
  • Vodíkový systém: sestava vodíkových konstrukčních částí a spojovacích částí namontovaných na vozidlech na vodíkový pohon, s výjimkou pohonných systémů či pomocných pohonných jednotek.

ODKAZ

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 79/2009

24. 2. 2009

-

Úř. věst. L 35 

ze dne 4. 2. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKT

Nařízení Komise (EU) č. 406/2010 ze dne 26. dubna 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o schvalování typu motorových vozidel na vodíkový pohon (text s významem pro EHP).
Toto nařízení doplňuje nařízení (ES) č. 79/2009 a přesně definuje některé klíčové pojmy, jako jsou „vodíkové čidlo“, „cyklus plnění“, „spoj“ nebo „vodíkový filtr“. Rovněž upřesňuje správní předpisy pro ES schvalování typu vozidla z hlediska vodíkového pohonu a správní předpisy pro ES schvalování typu vodíkových konstrukčních částí a systémů.

Poslední aktualizace: 16.06.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky