RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tractoare agricole sau forestiere: procedura de omologare CE de tip

Procedura comunitară de omologare de tip * a tractoarelor agricole sau forestiere * este adaptată şi devine obligatorie. Domeniul său de aplicare este extins, cu această ocazie, la alte categorii de vehicule agricole sau forestiere, la remorci * şi la echipamentul remorcat interschimbabil *.

ACT

Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora şi a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele şi unităţile lor tehnice separate şi de abrogare a Directivei 74/150/CEE [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva 2003/37/CE modernizează procedura comunitară de omologare de tip a vehiculelor agricole sau forestiere introdusă prin Directiva 74/150/CEE (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV). Sistemul comunitar de omologare completă devine obligatoriu pentru tractoarele agricole sau forestiere din categoriile T1, T2 şi T3, începând cu 1 iulie 2005 pentru noile tipuri de vehicule şi începând cu 1 iulie 2009 pentru toate vehiculele noi introduse în circulaţie. Sistemul de omologare se aplică, de asemenea, remorcilor şi echipamentului remorcat interschimbabil, indiferent dacă au fost construite în una sau mai multe etape.

Pentru celelalte categorii de vehicule, după ce toate directivele speciale pentru o categorie de vehicule sunt adoptate, statele membre aplică această directivă:

  • la trei ani de la intrarea în vigoare a ultimei directive speciale care mai rămâne de adoptat pentru noile tipuri de vehicule;
  • la şase ani de la intrarea în vigoare a ultimei directive speciale care mai rămâne de adoptat, pentru toate vehiculele puse în funcţiune.

La cererea constructorilor, statele membre pot, de asemenea, să aplice această directivă unui nou tip de vehicul începând cu intrarea în vigoare a tuturor directivelor speciale în cauză.

Domeniu de aplicare

Vehiculele vizate de procedura de omologare CE de tip sunt: orice tractor * a cărui viteză maximă constructivă nu depăşeşte 40 km/h, orice remorcă * şi orice echipament remorcat interschimbabil *, incomplet sau completat, destinat utilizării în agricultură sau silvicultură.

Cu toate acestea, se pot acorda derogări pentru vehicule produse în serie mică, vehicule sfârşit de serie sau vehicule care beneficiază de progrese tehnice neacoperite de o directivă specială.

Domeniul de aplicare a procedurii este astfel extins la noi categorii de vehicule agricole. Iniţial, Directiva 74/150/CEE viza exclusiv tractoarele agricole sau forestiere.

Procedura de omologare

Procedura de omologare CE de tip * garantează controlul permanent al conformităţii vehiculelor cu cerinţele tehnice comunitare. Într-o primă etapă, un stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată prezentată de un constructor este conformă cu cerinţele tehnice impuse de Directiva 2003/37/CE. Statul membru emite apoi constructorului un certificat de omologare CE de tip. În continuare, constructorul eliberează un certificat de conformitate pentru fiecare vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată pe care o fabrică, asigurând astfel că acestea sunt conforme tipului omologat.

Pentru vehiculele montate în mai multe etape se organizează o procedură de omologare CE de tip în mai multe trepte *. Fiecărui constructor asociat procesului de fabricaţie i se eliberează câte un certificat de omologare CE de tip pentru etapa de fabricaţie care îl priveşte.

Clauze de salvgardare

Un stat membru poate considera că un vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată, care îndeplineşte condiţiile din Directiva 2003/37/CE, sau care este deja însoţit(ă) de un certificat de conformitate, prezintă, cu toate acestea, un risc grav pentru siguranţa rutieră, calitatea mediului sau securitatea la locul de muncă. Statul membru poate, în acel caz, să refuze să acorde omologarea de tip sau să refuze, pentru o perioadă de cel mult şase luni, înmatricularea sau punerea în circulaţie a acestor vehicule pe teritoriul său. Statul membru informează imediat celelalte state membre şi Comisia cu privire la decizia sa, menţionând motivele care stau la baza ei.

Context

Directiva 2003/37/CE se bazează pe principiul armonizării totale. Procedura de omologare CE de tip pentru tractoarele agricole sau forestiere devine astfel obligatorie şi înlocuieşte armonizarea facultativă pusă în aplicare din 1990. Constructorii de tractoare agricole sau forestiere puteau atunci să aleagă între obţinerea unei omologări comunitare complete în conformitate cu directivele comunitare şi obţinerea unei omologări naţionale pe baza cerinţelor tehnice impuse de fiecare stat membru. De acum înainte, omologarea de tip a unui vehicul într-un singur stat membru va autoriza introducerea sa pe piaţă şi înmatricularea în Uniunea Europeană pe baza certificatului de conformitate.

Directiva 2003/37/CE asigură astfel armonizarea procedurii de omologare de tip a tractoarelor agricole sau forestiere cu cele ale autovehiculelor şi remorcilor lor şi ale autovehiculelor cu două sau trei roţi. Sistemul comunitar de omologare completă este obligatoriu pentru aceste vehicule începând din octombrie 1998 şi respectiv iunie 1999.

Termeni-cheie ai actului
  • Omologare CE de tip: procedură prin care un stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată satisface cerinţele tehnice ale directivei.
  • Omologare CE de tip în mai multe trepte: procedură prin care unul sau mai multe state membre certifică faptul că, în funcţie de stadiul de realizare, un tip de vehicul incomplet sau completat satisface cerinţele tehnice ale acestei directive.
  • Tractor: orice tractor agricol sau forestier cu motor, pe roţi sau şenile, având cel puţin două axe şi o viteză maximă din fabricaţie de cel puţin 6 km/h, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de tracţiune şi care a fost proiectat în mod special pentru a tracta, împinge, transporta şi acţiona anumite echipamente interschimbabile destinate efectuării lucrărilor agricole sau forestiere sau pentru a tracta remorci agricole sau forestiere.
  • Remorcă: orice remorcă agricolă sau forestieră, destinată în principal transportării încărcăturilor şi proiectată pentru a fi remorcată de un tractor în scopuri agricole sau forestiere.
  • Echipament remorcat interschimbabil: orice instrument utilizat în agricultură sau silvicultură care este proiectat pentru remorcarea de către un tractor şi modifică sau completează funcţiile acestuia.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2003/37/CE

9.7.2003

31.12.2004

JO L 171 din 9.7.2003

Act/acte de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311 din 21.11.2008

Modificările şi corectările succesive aduse Directivei 2003/37/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2008/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 cu privire la câmpul vizual şi la ştergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi [Jurnalul Oficial L 24 din 29.1.2008].
Directiva codifică Directiva 74/347/CEE de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la câmpul vizual şi la ştergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi, care este una dintre directivele speciale ale sistemului de omologare CE de tip. Directiva 2008/2/CE stipulează că statele membre pot refuza înmatricularea sau interzice punerea în circulaţie sau utilizarea tractoarelor ale căror ştergătoare de parbriz nu respectă cerinţele stabilite prin prezenta directivă. Tractorul trebuie să fie echipat astfel încât conducătorul să poată avea un câmp vizual suficient în condiţii normale de circulaţie rutieră şi de activitate pe câmp şi în pădure.

Ultima actualizare: 02.12.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii