RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Autovehicule cu două sau trei roţi: Procedura de omologare CE de tip

Uniunea Europeană armonizează legislaţiile statelor membre şi pune în aplicare o procedură de omologare comunitară a autovehiculelor cu două sau trei roţi.

ACT

Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roţi şi de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezenta directivă se aplică tuturor autovehiculelor cu două sau trei roţi, indiferent dacă au roţi jumelate sau nu (roţi prevăzute fiecare cu o anvelopă individuală), destinate transportului rutier, precum şi componentelor sau unităţilor tehnice separate ale acestora. Directiva nu se aplică următoarelor vehicule:

 • vehicule cu o viteză maximă constructivă mai mică de 6 km/h;
 • vehicule destinate a fi conduse de un pieton;
 • vehicule destinate utilizării de către persoanele cu handicap fizic;
 • vehicule destinate utilizării în competiţii, pe drumuri sau pe orice teren;
 • vehicule deja în uz înainte de data aplicării Directivei 92/61/CEE;
 • tractoare şi maşini agricole sau vehicule cu utilizare similară;
 • vehicule destinate în primul rând utilizării de divertisment pe orice teren, având roţile dispuse simetric, o roată în partea din faţă a vehiculului şi două roţi în partea din spate;
 • motorete cu pedale, prevăzute cu un motor electric auxiliar având o putere nominală continuă maximă de 0,25 kW.

Vehiculele menţionate în această directivă se subîmpart în:

 • motorete: vehicule cu două sau trei roţi echipate cu un motor având o cilindree care nu depăşeşte 50 cm3 şi o viteză maximă constructivă de până la 45 km/h;
 • motociclete: vehicule cu două roţi echipate cu un motor având o cilindree de peste 50 cm3 şi o viteză maximă constructivă de peste 45 km/h;
 • tricicluri cu motor: vehicule cu trei roţi echipate cu un motor cu o cilindree de peste 50 cm3 şi o viteză maximă constructivă de peste 45 km/h;
 • cvadricicluri: vehicule a căror masă fără încărcătură nu depăşeşte 350 kg, a căror viteză maximă constructivă nu depăşeşte 45 km/h şi a căror cilindree este mai mică sau egală cu 50 cm3 sau 4 kW.

Directiva clarifică unele chestiuni administrative şi completează cerinţele tehnice conţinute în anexele la Directiva 92/61/CEE. În acest scop, actul legislativ introduce cerinţe tehnice armonizate în ceea ce priveşte, în special, numerotarea certificatelor de omologare, precum şi derogări pentru vehiculele de sfârşit de serie şi pentru vehiculele, componentele sau unităţile tehnice separate concepute conform unor tehnologii noi care nu sunt încă acoperite de dispoziţiile comunitare.

Cererile pentru omologarea de tip se depun de către constructor, fabricant sau reprezentantul autorizat al acestuia pe lângă un stat membru.

Fiecare stat membru acordă omologarea de tip tuturor tipurilor de vehicule, unităţi tehnice separate sau componente care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • tipul de vehicul îndeplineşte cerinţele tehnice din regulamentele speciale şi este conform cu descrierea furnizată de constructor, în conformitate cu datele prevăzute în lista exhaustivă prezentată în anexa la directivă;
 • sistemul (frâne, dispozitive antipoluare etc.), unitatea tehnică separată sau componenta respectă cerinţele tehnice din directiva specială relevantă şi este conformă cu descrierea furnizată de constructor, în conformitate cu datele prevăzute în lista exhaustivă prezentată în anexa la directivă.

Pentru fiecare vehicul produs în conformitate cu tipul care a fost omologat şi pentru fiecare unitate tehnică separată sau componentă care nu este originală, dar este produsă conform tipului omologat, constructorul completează un certificat de conformitate.

Statele membre constată că fiecare tip de vehicul a fost supus verificărilor prevăzute în directivele speciale înscrise pe un certificat de omologare. Constructorii pot întocmi un certificat de conformitate pentru toate vehiculele conforme cu tipul omologat. Un vehicul însoţit de acest certificat poate fi introdus pe piaţă, vândut şi înmatriculat spre a fi utilizat pe întreg teritoriul Uniunii.

Toate vehiculele produse în conformitate cu tipul omologat trebuie să cuprindă o marcare compusă din:

 • numărul de omologare de tip;
 • litera „e” minusculă urmată de numărul sau de sigla statului membru care emite omologarea de tip;
 • numărul de identificare a vehiculului.

Constructorul unui vehicul şi fabricantul unei unităţi tehnice separate sau al unei componente sunt răspunzători pentru fabricarea fiecărui vehicul sau a fiecărei unităţi tehnice separate sau componente în conformitate cu tipul omologat.

Dacă un stat membru constată că anumite vehicule, unităţi tehnice separate sau componente aparţinând unui tip omologat reprezintă un pericol pentru siguranţa rutieră, acesta poate, pentru o perioadă maximă de şase luni, să interzică pe teritoriul său vânzarea, introducerea în circulaţie sau utilizarea acestora. Statul membru în cauză informează imediat Comisia şi celelalte state membre cu privire la decizia sa.

Statele membre nu pot interzice introducerea pe piaţă, vânzarea, introducerea în circulaţie şi utilizarea vehiculelor noi şi a unităţilor tehnice separate sau a componentelor noi care sunt conforme cu dispoziţiile din această directivă. Doar vehiculele, unităţile tehnice separate şi componentele conforme cu dispoziţiile din această directivă pot fi introduse pe piaţă, vândute şi utilizate în statele membre.

Se înfiinţează un comitet pentru adaptarea la progresul tehnic a regulamentelor privind sectorul autovehiculelor cu două sau trei roţi. Acesta este compus din reprezentanţii statelor membre şi este prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Anexele la directivă conţin:

 • o listă a cerinţelor în scopul omologării de tip a vehiculelor;
 • un document informativ;
 • un certificat de omologare CE de tip;
 • un certificat de conformitate;
 • numerotarea şi marcarea;
 • dispoziţii privind verificarea conformităţii producţiei;
 • rezultatele testelor;
 • vehiculele de sfârşit de serie;
 • un tabel de corespondenţă.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2002/24/CE

9.5.2002

9.5.2003

JO L 124 din 9.5.2002

Act/acte de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311 din 21.11.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 2002/24/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 15.09.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii