RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok: EK-típusjóváhagyási eljárás

Az Európai Unió összehangolja a tagállamok jogszabályait, és végrehajtja a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok közösségi jóváhagyási eljárását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/24/EK irányelve (2002. március 18.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv minden motorkerékpárra és segédmotoros kerékpárra vonatkozik, függetlenül attól, hogy ikerkerekes vagy másfajta kivitelű (egyedi pneumatikus kerekek), továbbá vonatkozik az ilyen járművek alkatrészeire és önálló műszaki egységeire. Ez az irányelv nem vonatkozik az alábbi járművekre:

 • olyan járművek, amelyek tervezési sebessége nem haladja meg a 6 km/h-t;
 • a gyalogosok által használt járművek;
 • a mozgáskorlátozottak által használt járművek;
 • a közúton vagy terepen való versenyzésre szánt járművek;
 • a 92/61/EGK irányelv alkalmazásának kezdetét megelőzően már használatban lévő járművek;
 • mezőgazdasági vagy hasonló célokra használt traktorok és munkagépek;
 • az elsősorban közúton kívüli használatra és szabadidős célokra tervezett, szimmetrikus kerékelrendezésű terepjáró járművek, amelyeknek elöl egy, hátul pedig kettő kerekük van;
 • a legfeljebb 0,25 kW folyamatos névleges teljesítmény leadására tervezett, elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású kerékpárok.

A rendelet által említett járművek az alábbi csoportokba sorolhatók:

 • segédmotoros kerékpárok (robogók): azaz két- vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok, amelyek hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél, és legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h;
 • motorkerékpárok: azaz kétkerekű motorkerékpárok, amelyek 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorral vannak ellátva, és amelyek legnagyobb tervezési sebessége a 45 km/h-t meghaladja;
 • motoros triciklik: azaz három kerékkel ellátott járművek, amelyek 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorral vannak ellátva, és amelyek legnagyobb tervezési sebessége a 45 km/h-t meghaladja;
 • négykerekű motorkerékpárok: olyan motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál, a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű, hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél, és teljesítménye nem több 4 kW-nál.

Az irányelv egyértelművé tesz bizonyos adminisztratív kérdéseket, és megfelel a 92/61/EGK irányelv mellékletében foglalt előírásoknak. Ennek érdekében az irányelv harmonizált előírásokat vezet be, különösképpen a típusbizonyítványok számozását, valamint a kifutó sorozatokból származó járművekre, illetve a közösségi szabályozás hatálya alá még nem tartozó új technológiákkal tervezett járművekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó kivételeket illetően.

A típusjóváhagyás megadása iránti kérelmet a gyártó vagy megbízottja egy tagállamhoz nyújtja be.

Az egyes tagállamok bármely járműtípusra kiadják a típusjóváhagyást, és jóváhagyják az önálló műszaki egységeket vagy alkatrészeket, ha ezek megfelelnek a következő feltételeknek:

 • a járműtípus teljesíti a külön rendeletekben foglalt műszaki követelményeket, és megfelel az irányelv mellékletében foglalt teljes körű listában előírt, gyártó által megadott adatoknak;
 • a rendszer (fékrendszer, kibocsátáscsökkentő berendezés stb.), önálló műszaki egység vagy alkatrész teljesíti az arra vonatkozó külön irányelvben foglalt műszaki követelményeket, és megfelel az irányelv mellékletében foglalt teljes körű listában előírt, gyártó által megadott adatoknak.

A megfelelőségi igazolást a gyártó vagy megbízottja tölti ki a jóváhagyott típussal egyezően legyártott valamennyi jármű és nem eredeti, önálló műszaki egység vagy alkatrész esetén.

A tagállamok megállapítják, hogy minden egyes járműtípus átesett a külön irányelvekben előírt ellenőrzéseken, típusbizonyítványuk pedig kiadásra került. A gyártók a jóváhagyott típusnak megfelelő összes járműre vonatkozóan készíthetnek megfelelőségi igazolást. Az ilyen igazolással rendelkező jármű forgalomba hozható, értékesíthető és nyilvántartásba vehető, hogy a Közösség egész területén használni lehessen.

Minden járművön, amelyet valamely jóváhagyott típusnak megfelelően gyártottak, fel kell tüntetni a következő részekből álló jelölést:

 • típus-jóváhagyási szám;
 • kis „e” betű, amelyet annak a tagállamnak az azonosító száma vagy jele követ, amely a jóváhagyást végrehajtotta;
 • jármű-azonosító szám.

A jármű, illetve az önálló műszaki egységek vagy alkatrészek gyártója felelős azért, hogy az egyes járművek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek gyártása a jóváhagyott típussal megegyezően történjen.

Ha egy tagállam megállapítja, hogy valamely jóváhagyott típusba tartozó járművek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztetik, akkor legfeljebb hat hónapos időtartamra saját területén betilthatja ezek értékesítését, forgalomba helyezését vagy használatát. Erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

A tagállamok nem tilthatják be az irányelv rendelkezéseinek megfelelő új járművek, önálló műszaki egységek és alkatrészek forgalomba hozatalát, értékesítését vagy forgalomba helyezését. Kizárólag azok a járművek, önálló műszaki egységek és alkatrészek hozhatók forgalomba, értékesíthetők és használhatók a tagállamokban, amelyek megfelelnek az irányelv rendelkezéseinek.

Bizottság alakult a motorkerékpár- és segédmotoroskerékpár-ágazatra vonatkozó rendeleteknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítására. A bizottság tagállami képviselőkből áll, és a Bizottság egy képviselője elnökli.

Az irányelv mellékletei a következőket tartalmazzák:

 • a járművek típus-jóváhagyási követelményeinek jegyzéke;
 • adatközlő lap;
 • egy járműtípus EK-típusjóváhagyási lapja;
 • megfelelőségi igazolás;
 • számozás és jelölés;
 • a gyártásmegfelelőség ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések;
 • vizsgálati eredmények;
 • kifutó sorozatokból származó járművek;
 • megfeleltetési táblázat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2002/24/EK irányelv

2002.5.9.

2003.5.9.

HL L 124., 2002.5.9.

Módosító jogszabályHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

HL L 311., 2008.11.21.

A 2002/24/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 15.09.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére