RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Teknisk harmonisering för motorfordon

Inre marknaden

Den tekniska harmoniseringen av motorfordon i EU, som införts på grundval av artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), grundar sig på systemet med EG-typgodkännande för hela fordon (WVTA – Whole Vehicle Type-Approval). Tack vare detta system kan tillverkarna få ett typgodkännande för ett fordon i en medlemsstat, förutsatt att det motsvarar harmoniserade tekniska krav, och sedan sälja fordonet i hela EU utan ytterligare provning.
För personbilar, motorcyklar, traktorer för lantbruk och skogsbruk, nyttofordon, bussar, motorfordon med släpvagn och motorcyklar har det redan skett en fullständig teknisk harmonisering, och snart kommer det även för andra typer av traktorer och släpvagnar. Det är utomordentligt viktigt att se till att biltillverkarna i EU får tillgång till en så stor marknad som möjligt. Systemet med EG-typgodkännande ger tillverkarna möjlighet att fullt ut utnyttja den inre marknaden. Tack vare den globala tekniska harmoniseringen inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) får de dessutom tillgång till en marknad utanför EU:s gränser.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början