RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Technická harmonizácia motorových vozidiel

Vnútorný trh

Technická harmonizácia pre motorové vozidlá, implementovaná na úrovni Spoločenstva v súlade s článkom 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), vychádza zo systému WVTA (typové schválenie celého vozidla) Spoločenstva.
Na základe tohto systému môžu výrobcovia získať osvedčenie o type vozidla v jednom členskom štáte, ak toto vozidlo spĺňa harmonizované technické požiadavky, a potom tento typ predávať v celej EÚ bez potreby ďalších testov.
Zatiaľ sa podarilo dosiahnuť úplnú technickú harmonizáciu pri niektorých typoch vozidiel (osobné autá, motocykle, poľnohospodárske a lesné traktory, úžitkové vozidlá, autobusy, mopedy a prívesné vozíky k motocyklom), no čoskoro k nim pribudnú ďalšie kategórie vozidiel (ďalšie typy traktorov a prívesných vozíkov).
Je veľmi dôležité, aby európski výrobcovia automobilov mali zaistený prístup k čo najširšiemu trhu. Zatiaľ čo systém typového schvaľovania Spoločenstva umožňuje výrobcom plne využívať príležitosti na vnútornom trhu, svetová technická harmonizácia pod záštitou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) im otvára trh aj mimo európskych hraníc.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok