RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Harmonizacja techniczna pojazdów silnikowych

Rynek wewnętrzny

Harmonizacja techniczna dla pojazdów silnikowych, wdrożona na szczeblu wspólnotowym zgodnie z art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), opiera się na wspólnotowym systemie WVTA (homologacja całego pojazdu UE).
W ramach tego systemu producenci mogą uzyskiwać certyfikat dla typu pojazdu w jednym z państw członkowskich, jeżeli spełnia on zharmonizowane wymogi techniczne, a następnie wprowadzić go na rynek UE bez konieczności wykonywania innych testów.
Całkowita harmonizacja techniczna została już osiągnięta dla różnych kategorii pojazdów (samochodów osobowych, motocykli, traktorów rolniczych i leśnych, pojazdów użytkowych, autobusów, motorowerów oraz przyczep motocyklowych) i wkrótce zostanie rozszerzona na inne kategorie pojazdów (inne typy traktorów i przyczep).
Zasadnicze znaczenie ma to, aby europejscy producenci samochodów mieli dostęp do możliwie dużego rynku zbytu. Podczas gdy wspólnotowy system homologacji typu daje producentom możliwość pełnego wykorzystania zalet rynku wewnętrznego, ogólnoświatowa harmonizacja techniczna w kontekście Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (NZ/EKG) oferuje im rynek wykraczający poza granice Europy.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony