RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Technische harmonisatie van motorvoertuigen

Interne markt

De technische harmonisatie van motorvoertuigen, die krachtens artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) ten uitvoer wordt gelegd, is gebaseerd op het EG-typegoedkeuringssysteem voor complete voertuigen.
Via dit systeem kunnen de constructeurs een voertuigtype dat aan de geharmoniseerde technische voorschriften voldoet, in één lidstaat laten goedkeuren en het dan zonder aanvullende tests in de hele Europese Unie in de handel brengen.
Een volledige technische harmonisatie bestaat al voor verschillende voertuigcategorieën (personenauto’s, landbouw- en bosbouwtrekkers, bedrijfsvoertuigen, bussen, aanhangwagens, bromfietsen en motoren) en zal binnenkort tot andere categorieën worden uitgebreid (anderen typen trekkers en aanhangwagens).
Het is van essentieel belang de Europese autoconstructeurs toegang te verlenen tot een zo groot mogelijke markt. Terwijl het EG-typegoedkeuringssysteem de constructeurs alle voordelen van de interne markt biedt, opent de mondiale technische harmonisatie in het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) voor hen een markt die de Europese grenzen overschrijdt.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven