RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Motorinių transporto priemonių techninis derinimas

Vidaus rinka

Motorinių transporto priemonių techninis derinimas, įgyvendinamas Bendrijos lygmeniu pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnį, yra pagrįstas Bendrijos VTTP (visos transporto priemonės tipo patvirtinimo) sistema.
Pagal šią sistemą gamintojai gali gauti transporto priemonės tipo atitikties pažymėjimą vienoje valstybėje narėje, jei ši transporto priemonė atitinka suderintus techninius reikalavimus, ir ją pardavinėti visoje Europos Sąjungoje neatliekant jokių kitų papildomų tikrinimų.
Galutinis techninis suderinimas jau pasiektas keliose transporto priemonių kategorijose (lengvieji automobiliai, motociklai, žemės ūkio ir miškininkystės traktoriai, komerciniai automobiliai, turistiniai autobusai, mopedų ir motociklų priekabos) ir netrukus bus išplėstas į kitas transporto priemonių kategorijas (kiti traktorių ir priekabų tipai).
Labai svarbu, kad Europos automobilių gamintojams būtų užtikrinta prieiga prie kiek įmanoma didesnės rinkos. Bendrijos tipo patvirtinimo sistema leidžia gamintojams pasinaudoti visomis vidaus rinkos siūlomomis galimybėmis, o Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) vykdomas techninis suderinimas viso pasaulio mastu atveria jiems rinką už Europos sienų.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią