RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mootorsõidukite tehniline ühtlustamine

Siseturg

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 114 rakendatav mootorsõidukite tehniline ühtlustamine põhineb ühenduse sõidukite tüübikinnituse süsteemil.
Kui sõidukitüüp vastab ühtlustatud tehnilistele nõuetele, võivad tootjad vastavalt sellele süsteemile saada tüübikinnituse ühes liikmesriigis ning seejärel turustada kogu ELis, ilma et oleks vaja täiendavat katsetamist.
Mitmete sõidukikategooriate puhul (sõiduautod, mootorrattad, põllumajandus- ja metsatraktorid, tarbesõidukid, bussid, mopeedide ja mootorrataste haagised) on kogu sõiduki tehniline ühtlustamine juba saavutatud ning peagi laiendatakse seda ka teistele sõidukikategooriatele (muudele traktori- ja haagisetüüpidele).
On äärmiselt tähtis, et Euroopa autotootjatele oleks tagatud juurdepääs võimalikult suurele turule. Kui ühenduse tüübikinnituse süsteem võimaldab tootjatel paremini ära kasutada siseturu võimalusi, siis ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kaudu toimuv ülemaailmne tehniline ühtlustamine annab juurdepääsu väljaspool Euroopa piire asuvatele turgudele.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles