RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Teknisk harmonisering for motorkøretøjer

Det indre marked

Den tekniske harmonisering af motorkøretøjer i EU på grundlag af artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) hviler på systemet med EF-typegodkendelse af køretøjer (fuldstændig EF-typegodkendelse).
Takket være dette system kan en bilfabrikant efter at have fået godkendt en køretøjstype i én medlemsstat markedsføre denne køretøjstype i hele EU uden yderligere prøvning, hvis typen overholder de harmoniserede tekniske krav.
For visse køretøjsklassers vedkommende (personbiler, motorcykler og traktorer til landbrug og skovbrug, lastkøretøjer, busser, påhængsvogne til knallerter og motorcykler)) er der allerede gennemført en fuld teknisk harmonisering, og den vil snart blive udvidet til at omfatte andre køretøjsklasser (andre typer traktorer og anhængere).
Det er bydende nødvendigt at give de europæiske bilfabrikanter adgang til et så stort marked som muligt. Foruden de muligheder, EF-typegodkendelsen har givet bilfabrikanterne med hensyn til udnyttelsen af det indre markeds muligheder, har de takket være den globale tekniske harmonisering inden for rammerne af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) fået adgang til et marked uden for Europas grænser.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top