RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Техническа хармонизация за моторни превозни средства

Вътрешен пазар

Техническата хармонизация за моторните превозни средства, прилагана на нивото на Общността по силата на член 114 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), се базира на системата на ЕС за типово одобрение на цяло превозно средство (WVTA).
Съгласно тази система производителите могат да получат сертификация за типа на превозното средство в една държава-членка, ако то отговаря на хармонизираните технически изисквания, а след това да го продават в целия ЕС без необходимост от допълнителни изпитания.
За определени категории превозни средства вече е постигната тотална техническа хармонизация (пътнически автомобили, мотоциклети, селскостопански и горски трактори, превозни средства със специално предназначение, удобни автобуси за дълги разстояния, ремаркета за мотопеди и мотоциклети) и скоро ще бъде разширена и за други категории превозни средства (други видове влекачи и ремаркета).
Тя е от съществено значение, за да могат европейските производители на автомобили да имат осигурен достъп до възможно най-голям пазар. Докато системата за типово одобрение на Общността позволява на производителите да се възползват напълно от възможностите, предлагани от вътрешния пазар, световната техническа хармонизация в контекста на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) им предлага пазар, който се разпростира извън европейските граници.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата