RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése

2007-ben az Európai Tanács határozott kötelezettségvállalást tett arra, hogy 2020-ig 20%-kal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A rendelet úgy illeszkedik ehhez a célkitűzéshez, hogy meghatározza a könnyű haszongépjárművek maximális szén-dioxid-kibocsátását, miközben megőrzi az európai gépjárműipar versenyképességét.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 510/2011/EU rendelete (2011. május 11.) az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 145., 2011.5.31.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet az új haszongépjárművek szén-dioxid (CO2)-kibocsátására vonatkozó teljesítménykövetelményeket határoz meg.

Ennek megfelelően 2017-től kezdődően az ilyen gépjárművek átlagos kibocsátása nem haladhatja meg a 175 g CO2/km-t (ezt a követelményt 2014-től, fokozatosan vezetik be). 2020-tól a kibocsátás nem haladhatja meg a 147 g CO2/km-t (feltéve, hogy megerősítést nyer ennek a célértéknek a megvalósíthatósága).

Érintett gépjárművek

E rendelet hatálya alá az N1 kategóriájú, vagyis az árufuvarozásra tervezett és épített, legfeljebb 2610 kg referenciatömegű gépjárművek tartoznak, amelyek megengedett össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát.

Fajlagos kibocsátási értékek

2014. január 1-jét követően a könnyű haszongépjárművek gyártói kötelesek biztosítani, hogy az általuk gyártott járművek átlagos fajlagos * CO2-kibocsátása ne haladja meg az e rendelet I. mellékletében meghatározott kibocsátási célértékeket. E célértékeket fokozatosan alkalmazzák az EU-ban nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárművekre, ennek következtében:

  • 2014-ban a gépjárművek 70%-át;
  • 2015-ban a gépjárművek 75%-át;
  • 2016-ban a gépjárművek 80%-át;
  • 2017-től kezdődően a gépjárművek 100 %-át fogják érinteni.

Fajlagos kibocsátási célértékeket alkalmaznak azon alternatív üzemanyaggal működő gépjárművekre, amelyek üzemanyaga legalább 85%-ban bioetanolból („E85”) áll. E gépjárművek fajlagos kibocsátási értékeit 2015. december 31-ig 5%-kal kell csökkenteni.

Gyártói csoportosulások

A könnyű haszongépjárművek gyártói csoportosulásokat hozhatnak létre és közösen léphetnek fel annak érdekében, hogy elérjék a fajlagos kibocsátási célértékeket.

Az átlagos kibocsátás ellenőrzése és bejelentése

A 2012. január 1-jén kezdődő naptári évre és minden későbbi naptári évre vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást vezetnek a területükön nyilvántartásba vett összes új könnyű haszongépjármű adatairól (például: gyártó, típus, fajlagos CO2-kibocsátás, tömeg).

A Bizottság központi nyilvántartásban rögzíti ezeket az adatokat, amelyet 2013. június 30-tól a nyilvánosság rendelkezésére bocsát. A Bizottság e nyilvántartás alapján számítja ki ideiglenesen minden gyártóra nézve:

  • átlagos fajlagos CO2-kibocsátás az előző naptári évben;
  • fajlagos kibocsátási célérték az előző naptári évben; és
  • az előző évi átlagos fajlagos CO2-kibocsátás és az ugyanazon évi fajlagos kibocsátási célérték közötti különbség.

A gyártók általi ellenőrzésüket követően a Bizottság legkésőbb október 31-ig megerősíti e számításokat.

Extra kibocsátási egységek

A rendelet többletkedvezményekben részesíti az alacsony (kevesebb, mint 50 g CO2/km) kibocsátású könnyű haszongépjárművek gyártóit. 2014 és 2015 között minden alacsony kibocsátású gépjármű 3,5 gépjárműnek számít, 2016-ban 2,5 gépjárműnek, 2017-ben 1,5 gépjárműnek. Ez a megközelítés segíti a gyártókat abban, hogy egyre inkább csökkentsék az új gépjárműveik átlagos kibocsátását. A 2014–2017-es időszakban legfeljebb 25 000 db gépjárműre igényelhetik ezeket az „extra” kibocsátási egységeket.

Többletkibocsátási díj

Amennyiben valamely gépjárműnek a kibocsátása meghaladja a gépjárműre meghatározott célértékeket, a gyártója 2014-től kezdődően a többletkibocsátás mértéke alapján kiszámított díjat köteles fizetni.

Amennyiben valamely gyártó gépjárműveinek átlagos CO2-kibocsátása 2014-től valamely évben meghaladja az arra az évre meghatározott célértékeket, a gyártó minden általa gyártott új gépjárműre többletkibocsátási díjat köteles fizetni a megállapított többletkibocsátás alapján. A többletkibocsátási díj kilométerenként 5 euró a többletkibocsátás első g/km-ére, 15 euró a másodikra, 25 euró a harmadikra és 95 euró minden további gramm CO2-többletkibocsátásra. 2019-től már a többletkibocsátás első g/km-e után 95 eurót kell fizetni. Ez az összeg megfelel a személygépjárművekre alkalmazandó többletkibocsátási díjnak.

Mentesség bizonyos gyártók számára

A független gyártók mentességet kaphatnak a fent meghatározott kibocsátási célértékek alól, amennyiben évente kevesebb, mint 22 000 db új könnyű haszongépjárművet gyártanak az Európai Unióban (EU).

Ökoinnováció

A beszállítók vagy a gyártók innovációs technológiák igénybevételével csökkenthetik a CO2-kibocsátást, amely legfeljebb 7 g CO2/km-t jelenthet a technológiának köszönhetően.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Fajlagos CO2-kibocsátási átlag: a gyártó által gyártott valamennyi könnyű haszongépjármű fajlagos CO2-kibocsátásának átlaga.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2011.6.3.

HL L 145., 2011.5.31.

Utolsó frissítés: 27.07.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére