RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dízelmotorok és gázmotorok szennyezőanyag-kibocsátása (2013-ig)

A dízelmotorok * és gázmotorok * szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó műszaki előírások összehangolása támogatja az Európai Uniónak (EU) a levegő minőségét javító fellépését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/55/EK irányelve (2005. szeptember 28.) a járművek hajtására használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-kibocsátása, valamint a járművek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gáz-üzemű külső gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 275., 2005.10.20.] [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2005/55/EK irányelv megadja a gáz-halmazállapotú szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-kibocsátás, valamint a dízelmotorok * és a gázmotorok *, továbbá az ilyen motorokkal felszerelt járművek típusjóváhagyására vonatkozó kipufogógáz-opacitás határértékeit. Ilyen módon az irányelv részét képezi a levegő minőségének javítására vonatkozó közösségi célkitűzésnek, amely a környezet védelmét és a közegészséget célozza.

Gáz-halmazállapotú szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-kibocsátás, füstopacitás

Első szakaszban az irányelv I. melléklete 6.2.1. pontjában lévő táblázatok B1. sorában megadott határértékek 2005. október 1-jétől minden új típusú gépjárműre és motorra, 2006. október 1-jétől pedig az összes új gépjárműre és motorra kötelezőek.

Második szakaszban az ugyanezen táblázatok B2. sorában megadott szigorúbb határértékek 2008. október 1-jétől az új típusú gépjárművekre és motorokra, majd 2009. október 1-jétől az összes új gépjárműre és motorra kötelezőek.

A kibocsátáscsökkentő rendszerek tartóssága

A gépjárműgyártóknak biztosítaniuk kell ezenkívül, hogy azok a dízelmotorok és a gázmotorok, amelyek a típusjóváhagyás során megfeleltek az 2005/55/EK irányelvben megadott szabványoknak, betartják ezeket az előírásokat a gépjármű normális élettartama alatt szokásos használati feltételek között.

Fedélzeti diagnosztikai rendszerek

A dízelmotoroknak és a gázmotoroknak, valamint az ilyen motorokkal felszerelt gépjárműveknek rendelkezniük kell továbbá fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (on-board diagnostic system, OBD), amely azonnal jelzi a kibocsátáscsökkentő rendszer hibás működését, amint a határértékeket meghaladják.

Pénzügyi ösztönzők

A tagállamok adókedvezményekkel gyorsíthatják az irányelv rendelkezéseinek megfelelő gépjárművek forgalomba hozatalát, ha ezek az ösztönzők nem okoznak belső piaci torzulást.

Hatály

Az irányelv dízelmotorral vagy gázmotorral felszerelt személygépjárművek (M kategóriájú, kivéve a 3,5 tonnánál könnyebb M1 kategóriájú) és haszongépjárművek (N kategóriájú) szennyezőanyag-kibocsátására alkalmazandó.

Háttér

Az érthetőség kedvéért az új szennyezőanyag-kibocsátási határértékek bevezetésével a 2005/55/EK irányelv hatályon kívül helyezi a 88/77/EGK irányelvet, és annak helyébe lép. Az irányelv az EK-típusjóváhagyási eljárás (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) szabályozási keretének is részét képezi.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Dízelmotor: kompressziós gyújtású elven működő motor.
  • Gázmotor: földgázzal (FG) vagy propán-bután gázzal (PB-gáz) működtetett motor.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2005.11.9.

2006.11.5.

HL L 275., 2005.10.20.

Módosító jogszabály(ok) Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
2005/78/EK bizottsági irányelv

2005.12.19.

2006.11.8.

HL L 313., 2005.11.29.

2006/51/EK bizottsági irányelv

2006.6.10.

2006.11.8.

HL L 152., 2006.6.7.

Utolsó frissítés: 06.05.2007
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére