RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nehéz tehergépjárművekre kivetett díjak: az euromatrica-irányelv

Az irányelv összehangolja a díjkivetési rendszereket – gépjárműadók, autópályadíjak és az egyes közúti infrastruktúrák használatáért kivetett díjak –, és méltányos mechanizmusokat határoz meg a fuvarozási vállalkozásokat terhelő infrastruktúra-használati díjak kivetésére.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv a szárazföldi áruszállításra használt egyes járművekre vonatkozó adók tagállamok általi alkalmazásáról és az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 93/89/EGK (euromatrica) irányelv helyébe lép.

Ez az irányelv az olyan gépjárművekre kivethető gépjárműadókra, autópályadíjakra és használati díjakra alkalmazandó, amelyeket közúti árufuvarozás céljára használnak és legalább 12 tonna a megengedett legnagyobb össztömegük.

Nem vonatkozik:

 • a kizárólag a tagállamok nem európai területein fuvarozási tevékenységeket végző járművekre;
 • a Kanári-szigeteken, Ceután és Melillán, az Azori-szigeteken vagy Madeirán bejegyzett, valamint az ezeken a területeken vagy e területek és Spanyolország, illetve Portugália területei között fuvarozási tevékenységet végző járművekre.

Gépjárműadók

Az irányelv leírja, milyen adókat érint az egyes országokban. Az adók kivetésének és beszedésének az eljárásait az egyes tagállamok saját maguk határozzák meg, és az a tagállam vetheti ki őket, amelyben a jármű nyilvántartásba vétele történt.

A tagállamok által kivetett gépjárműadók nem lehetnek alacsonyabbak az irányelv által megállapított minimális adótételnél. Az irányelv a tagállamok számára biztosítja azt a lehetőséget, hogy – bizonyos esetekben és bizonyos feltételek teljesülése esetén – csökkentett mértékű adótételeket vagy adómentességet alkalmazzanak.

Autópályadíjak és használati díjak

A tagállamok autópályadíjakat és használati díjakat az irányelvben felsorolt feltételekkel tarthatnak fenn és/vagy vezethetnek be. Ezek a feltételek a következők:

 • díjak csak az autópályák vagy az autópályákhoz hasonló jellemzőkkel rendelkező utak, illetve hidak, alagutak és hegyi átjárók használóira vethetők ki;
 • nem alkalmazható megkülönböztetés a fuvarozók állampolgársága, illetve a járművek származási vagy rendeltetési helye alapján;
 • nincs ellenőrzés a belső határokon;
 • a díjak maximális mértékét 2002. július 1-jén, majd azt követően kétévente felülvizsgálják;
 • az arányosság elvét kell alkalmazni a használati díjak díjtételeiben az infrastruktúrák használatának időtartama alapján;
 • a díjtételek mértékében eltérések fordulhatnak elő a járművek szennyezőanyag-kibocsátási osztályai szerint és/vagy a napszak szerint;
 • két vagy több tagállam együttműködhet a területükön közös használati díjrendszer alkalmazásának bevezetésében bizonyos feltételek mellett, például az egyes részt vevő tagállamoknak méltányosan kell részesülniük a használati díjakból származó bevételekből.

Az irányelvben kilátásba helyezett adók mellett a tagállamok:

 • a járművek nyilvántartásba vételére vonatkozó, illetve a szokásostól eltérő tömegű vagy méretű járművekre vagy rakományra irányuló adókat, díjakat vessenek ki;
 • parkolási díjakat vagy sajátos, a városi forgalomban alkalmazott díjakat alkalmazzanak;
 • a forgalomtorlódás megakadályozására szolgáló díjakat alkalmazzanak.

Azok a tagállamok, amelyek az autópálya-használati díj vonatkozásában elektronikus rendszereket vezetnek be, biztosítják, hogy rendszereik egymással összeegyeztethetőek legyenek.

Az irányelv 2006-os felülvizsgálata

A 2006/38/EK irányelv (2006. május 17.) módosítja a jelen irányelvet az egyes közúti infrastruktúrák használatáért kivetett díjak új közösségi rendszerének létrehozása céljából. Ez lehetővé teszi a közúti közlekedési rendszer hatékonyságának növelését, valamint a belső piac megfelelő működésének biztosítását. Az irányelv lefekteti a tagállamok által kiszabható útdíjak – beleértve a transzeurópai közúti hálózatok és hegyvidéki régiók útjain kiszabott díjak – és használati díjak alkalmazásának szabályait.

2012-től kezdve a 2006/38/EK irányelv alkalmazandó a 3,5 és 12 tonna közötti tömegű járművekre.

A tagállamok különböző útdíjakat vethetnek ki a jármű kibocsátási kategóriájának („EURO” minősítési rendszer), illetve az utakban okozott kár és a forgalmi torlódás helye, ideje, valamint mértéke alapján. Ez lehetővé teszi a forgalomtorlódás problémáinak – többek között a környezetben okozott károknak – a megoldását a „használó fizet” és a „szennyező fizet” elvek alapján.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve

2000.7.20.

2000.7.1.

HL L 187., 1999.7.20.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/38/EK irányelve

2006.6.10.

2008.6.10.

HL L 157., 2006.6.9.

A Tanács 2006/103/EK irányelve

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363., 2006.12.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: az Európai parlament és a Tanács irányelve (2008. július 8.) a nehéz gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról [COM(2008) 436 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
Az euromatrica-irányelv módosítása lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a nehéz gépjárművek által okozott környezetszennyezés és forgalmi torlódások költségét (külső költség) internalizálják. A tagállamokat így felhatalmazza arra, hogy a nehéz gépjárművekre kivetett úthasználati díjakba beépítsenek egy olyan tételt, amely a közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezés és zajártalom költségének, illetőleg a forgalmi torlódások miatt más járműveknél felmerülő költségeknek felel meg. Ezt az összeget az EURO szennyezőanyag-kibocsátási kategóriától, a megtett távolságtól, továbbá az úthasználat helyétől és idejétől függően kell megállapítani. A tagállamoknak az így keletkező bevételeket a közlekedési ágazat fenntartható fejlődését célzó projektekre kell fordítaniuk. A díjakat elektronikus rendszerek révén kell beszedni, amelyek nem akadályozzák a forgalom szabad folyását, valamint nem okoznak olyan kellemetlenségeket az út bizonyos részein, mint a fizetőkapuk. Mindazonáltal az irányelv hatálya a transzeurópai közlekedési hálózaton túl is kiterjed.

A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről [Hivatalos Lap L 283., 2003.10.31.].
Ez az irányelv átfogó adórendszert állapít meg energiatermékekre és a villamos energiára vonatkozólag.

Utolsó frissítés: 13.10.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére