RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bilindustrins samspel med vissa politikområden

Inre marknaden

Flera politikområden har en nära koppling till bilindustrin och påverkar branschens verksamhet.
Den europeiska bilindustrins mål att bygga säkrare fordon och ta större hänsyn till miljön samverkar därför på ett tydligt sätt med transport- och miljöpolitiken, och stimulerar dessutom aktivt forskning och utveckling.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början