RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vehicule de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

Această directivă contribuie la obiectivele europene privind ameliorarea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor poluante din sectorul transporturilor. Directiva instituie un cadru care să permită promovarea şi dezvoltarea unei pieţe pentru vehiculele nepoluante.

ACT

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Această directivă are drept obiectiv promovarea şi stimularea dezvoltării unei pieţe de vehicule nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic. Directiva impune autorităţilor publice şi altor operatori să ţină cont, la achiziţionarea din bani publici a vehiculelor de transport, de impactul exploatării acestora pe întreaga lor durată de viaţă în ceea ce priveşte consumul de energie, emisiile de CO2 şi alţi poluanţi.

Domeniu de aplicare

Directiva se aplică contractelor de cumpărare de vehicule de transport rutier încheiate de:

  • autorităţi contractante sau entităţi contractante;
  • operatori care îndeplinesc obligaţii de serviciu public în cadrul unui contract de servicii publice.

Cumpărarea de vehicule de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

Statele membre trebuie să se asigure că autorităţile contractante, entităţile contractante şi operatorii în cadrul unui contract de servicii publice ţin cont, la cumpărarea de vehicule de transport rutier, de impactul energetic şi de mediu al acestora, pe întreaga lor durată de viaţă.

Aspectele luate în considerare la evaluarea impactului energetic şi de mediu includ:

  • consumul de energie;
  • emisiile de CO2;
  • emisiile de NOx, NMHC şi de particule.

Pentru a respecta obligaţia conform căreia trebuie să ţină cont de impactul de mediu al vehiculelor, autorităţile contractante, entităţile contractante şi operatorii de servicii publice de transport pot alege să stabilească specificaţii tehnice pentru performanţa energetică şi ecologică pe care să le includă în documentaţia privind achiziţionarea vehiculului în cauză sau să includă impactul energetic şi de mediu în decizia de cumpărare.

Metodologia pentru calcularea costurilor operaţionale pe durata de viaţă

Directiva prevede o metodologie de calcul care permite evaluarea în bani a costului consumului de energie şi a emisiilor de CO2 şi de poluanţi pentru întreaga durată de viaţă a vehiculului.

Costul operaţional al consumului de energie pentru un vehicul, estimat pe toată durata de viaţă a acestuia, se calculează cu ajutorul următoarei metode:

  • consumul de carburant pe kilometru se contorizează în unităţi de consum de energie pe kilometru;
  • se utilizează o singură valoare monetară pentru fiecare unitate energetică;
  • costul operaţional al consumului de energie pentru un vehicul, estimat pe toată durata de viaţă a acestuia, se calculează prin înmulţirea kilometrajului total cu consumul de energie pe kilometru şi apoi cu costul pe unitate energetică.

Costul emisiilor de CO2 se calculează înmulţind kilometrajul pe durata de viaţă cu emisiile de CO2 exprimate în kilogram pe kilometru şi cu costul pe kilogram.

Costul emisiilor de poluanţi se obţine adunând costurile legate de emisiile de NOx, NMHC şi de particule.

Schimbul de bune practici

Comisia trebuie să încurajeze schimburile de cunoştinţe şi de bune practici între statele membre în domeniul promovării achiziţionării de vehicule de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.

Context

Printre principalele obstacole în calea dezvoltării durabile se numără emisiile de gaze cu efect de seră şi poluarea cauzată de transport, după cum a subliniat Consiliul European de la Göteborg din 15 şi 16 iunie 2001. Prin urmare, este necesar să se întreprindă eforturi în sectorul transporturilor pentru a se pune în practică obiectivele de eficienţă energetică, de utilizare a energiilor regenerabile şi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, care trebuie atinse până în 2020. Promovarea şi dezvoltarea unor pieţe pentru vehicule mai puţin poluante, mai inteligente, mai sigure şi cu un consum redus de energie reprezintă una dintre modalităţile prin care se vor putea îndeplini aceste obiective.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Directiva 2009/33/CE

4.6.2009

4.12.2010

JO L 120 din 15.5.2009

Ultima actualizare: 12.08.2009
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii