RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den gemensamma marknaden för varor

Inre marknaden

Den fria rörligheten för varor är en av hörnstenarna i den inre marknaden och syftar till att främja handeln inom Europeiska unionen. Fri rörlighet för varor – som fastläggs i fördraget om inrättandet av Europeiska gemenskapen – innebär att företagen får större marknader och att europeiska medborgare får ett större urval till lägre priser i ett öppet, konkurrensutsatt och konkurrenskraftigt område. Den fria rörligheten gäller på samma villkor för alla varor som befordras inom EU, även för varor som kommer från tredjeländer, med undantag för varor som utgör en risk för konsumenterna, folkhälsan eller miljön. Den fria rörligheten för varor säkerställs, under kommissionens kontroll, genom förbudet mot åtgärder som begränsar import och export mellan medlemsstater samt genom principen om ömsesidigt erkännande.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början