RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednotný trh tovarov

Vnútorný trh

Voľný pohyb tovarov spolu s cieľom zabezpečiť obchodovanie v rámci Európskej únie je jedným zo základných kameňov vnútorného trhu. Voľný pohyb tovarov, ktorý bol ustanovený Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva, ponúka podnikom výhodu väčších trhov a európskym občanom výhodu širšieho výberu za nižšie ceny v otvorenom a konkurenčnom priestore. Voľný pohyb sa vzťahuje v rámci rovnakých podmienok na všetky tovary v obehu v rámci EÚ vrátane tovarov z tretích krajín s výnimkou výrobkov predstavujúcich riziko pre spotrebiteľov, verejné zdravie alebo životné prostredie. Zákaz opatrení obmedzujúcich dovoz a vývoz medzi členskými štátmi a zásada vzájomného uznávania zabezpečujú súlad v rámci monitorovania Komisiou.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok