RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednolity rynek towarów

Rynek wewnętrzny

Swobodny przepływ towarów, mający na celu umożliwienie działalności handlowej w Unii Europejskiej, stanowi jeden z kamieni węgielnych rynku wewnętrznego. Zagwarantowany przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, zapewnia przedsiębiorstwom zalety szerszych rynków, a europejskim obywatelom większy wybór po niższych cenach w otwartej i konkurencyjnej przestrzeni. Zasada swobodnego przepływu obowiązuje na takich samych warunkach dla wszystkich towarów udostępnianych w UE, także tych z krajów trzecich, z wyjątkiem towarów stwarzających zagrożenie dla konsumentów, zdrowia publicznego lub środowiska. Zakaz stosowania środków ograniczających wwóz i wywóz między państwami członkowskimi oraz zasada wzajemnego uznawania zapewniają zgodność z nadzorem Komisji.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony