RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De interne markt voor goederen

Interne markt

Het vrije verkeer van goederen, met als doel het handelsverkeer binnen de Europese Unie veilig te stellen, is één van de belangrijkste grondslagen van de interne markt. Het is neergelegd in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en biedt ondernemingen grotere markten en de Europese burger een bredere keuze tegen lagere prijzen in een open, concurrerende ruimte. Het vrije verkeer geldt op dezelfde wijze voor alle goederen die binnen de Unie circuleren, met inbegrip van uit derde landen afkomstige goederen, behalve die welke een risico vormen voor de consument, de volksgezondheid of het milieu. Het verbod op maatregelen die de invoer en uitvoer tussen lidstaten beperken, en het beginsel van wederzijdse erkenning garanderen de eerbiediging ervan onder de controle van de Commissie.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven