RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vienotais preču tirgus

Iekšējais tirgus

Preču brīva aprite ir viens no iekšējā tirgus stūrakmeņiem, un tās mērķis ir nodrošināt tirdzniecības funkcionēšanu Eiropas Savienībā. Preču brīva aprite ir paredzēta Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā, un tā uzņēmējiem paver iespējas darboties plašākos tirgos, bet Eiropas iedzīvotājiem — plašāku izvēli par zemākām cenām atklātā ekonomikas telpā, kurā valda konkurence. Brīva aprite ar vienādiem nosacījumiem attiecas uz visām precēm, kas ir apgrozībā ES, tostarp uz precēm no trešām valstīm. Vienīgais izņēmums ir preces, kas apdraud patērētājus, sabiedrības veselību vai vidi. Reālu šo nosacījumu izpildi nodrošina aizliegums ieviest pasākumus, kas ierobežo importu un eksportu starp dalībvalstīm, un savstarpējas atzīšanas princips. Nosacījumu ievērošanu uzrauga Komisija.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums