RSS
Innéacs A - Z

Margadh Aonair le haghaidh Earraí

Margadh inmheánach

Ceann de chlocha coirnéil an mhargaidh inmheánaigh is ea saorghluaiseacht earraí, agus é de chuspóir leis trádáil a chinntiú laistigh den Aontas Eorpach. Déantar foráil maidir leis sa Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus tairgeann sé do ghnóthais buntáistí na margaí móra agus do shaoránaigh Eorpacha rogha níos leithne ag praghsanna níos ísle i limistéar oscailte agus iomaíoch. Baineann na coinníollacha céanna le saorghluaiseacht i gcás gach earra atá i gcúrsaíocht laistigh den AE, lena n-áirítear earraí ó thríú tíortha, ach amháin iad siúd a d'fhéadfadh tomhaltóirí, sláinte phoiblí nó an comhshaol a chur i mbaol. Cinntíonn an toirmeasc ar bhearta a chuirfeadh srian le hallmhairí agus le honnmhairí idir Bhallstáit agus prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh go ngéilltear dó, faoi mhonatóireacht an Choimisiúin.

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh