RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tavaroiden yhtenäismarkkinat

Sisämarkkinat

Tavaroiden vapaa liikkuvuus on olennainen osa sisämarkkinoita. Sen tarkoituksena on varmistaa kaupankäynti Euroopan unionissa. Euroopan yhteisön perustamissopimukseen sisältyvästä tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta on hyötyä sekä yrityksille entistä laajempien markkinoiden ansiosta että EU:n kansalaisille avoimella ja kilpailukykyisellä markkina-alueella tarjolla olevan suuren ja kohtuuhintaisen tavaravalikoiman ansiosta. Vapaan liikkuvuuden periaatetta sovelletaan samoin ehdoin kaikkiin unionin alueella liikkuviin ja myös kolmansista maista peräisin oleviin tuotteisiin, lukuun ottamatta kuluttajille, kansanterveydelle tai ympäristölle vaarallisia tuotteita. Jäsenvaltioiden välistä tuontia ja vientiä rajoittavien toimien kieltämisellä ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella varmistetaan vapaan liikkuvuuden periaatteen noudattaminen, jota komissio valvoo.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun