RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednotný trh se zbožím

Vnitřní trh

Volný pohyb zboží, jehož cílem je zajistit obchod v rámci Evropské unie, je jedním ze základních pilířů vnitřního trhu. Je zakotven ve Smlouvě o založení Evropského společenství a nabízí podnikům výhodu větších trhů a evropským občanům větší výběr za nižší ceny v otevřeném a konkurenčním prostředí. Volný pohyb se za stejných podmínek vztahuje na veškeré zboží na trhu v rámci EU, včetně zboží z třetích zemí, s výjimkou takového zboží, které představuje riziko pro spotřebitele, veřejné zdraví nebo životní prostředí. Splnění podmínek v souladu s dohledem Komise je zajištěno díky zákazu opatření omezujících dovoz a vývoz mezi členskými státy a díky zásadě vzájemného uznávání.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky