RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Единен пазар на стоки

Вътрешен пазар

Свободното движение на стоки с цел обезпечаване на търговията в рамките на Европейския съюз е един от крайъгълните камъни на вътрешния пазар. Обезпечено чрез Договора за създаване на Европейската общност, то предлага на предприятията предимството на по-големите пазари, а на европейските граждани - по-голям избор на по-ниски цени в едно отворено и конкурентно пространство. Свободното движение се прилага при еднакви условия за всички стоки в обращение в рамките на ЕС, включително такива от трети държави, с изключение на тези, които представляват риск за потребителите, общественото здраве или околната среда. Забраната върху мерките, ограничаващи вноса и износа между държавите-членки, и принципът за взаимно признаване осигуряват съответствието под мониторинга на Комисията.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата