RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sistemul Intrastat – Statisticile privind comerţul cu mărfuri între statele membre

Parlamentul European şi Consiliul au adoptat un regulament referitor la statisticile comunitare privind comerţul cu mărfuri între statele membre. Acest regulament sporeşte transparenţa şi facilitează înţelegerea sistemului inedit de colectare a datelor (sistemul Intrastat) care funcţionează în prezent.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

În funcţiune din 1993, Intrastat este sistemul de furnizare a informaţiilor statistice privind expedierile şi intrările de mărfuri comunitare. Furnizarea statisticilor este esenţială pentru dezvoltarea politicilor europene referitoare la piaţa internă şi pentru analiza pieţelor.

Statisticile în cauză

Acest regulament simplifică sistemul Intrastat aşa cum a fost instituit în 1993 şi îmbunătăţeşte comparabilitatea statisticilor între statele membre. Acesta stabileşte un cadru comun pentru colectarea şi furnizarea statisticilor comunitare privind comerţul cu mărfuri între statele membre. Prin „comerţ cu mărfuri între statele membre” se înţelege orice deplasare de mărfuri dintr-un stat membru spre un altul şi prin „mărfuri”, toate bunurile mobiliare, inclusiv curentul electric.

Gestionarea registrelor

Autorităţile naţionale instituie şi gestionează un registru al agenţilor economici intracomunitari (UE) care cuprinde expeditori şi destinatari ai mărfurilor. Persoanele responsabile cu furnizarea de informaţii * pentru Intrastat sunt agenţii economici a căror valoare anuală a comerţului – expedieri sau intrări – depăşeşte un anumit prag. Ceilalţi agenţi economici sunt scutiţi de orice obligaţie de a furniza date statistice. Această valoare este redefinită anual şi stabilită separat pentru expedieri şi intrări, astfel încât să se colecteze un nivel minim de date pentru fiecare flux comercial. Acestea sunt denumite praguri de excludere.

Datele care trebuie colectate în cadrul sistemului Intrastat

Persoanele responsabile cu furnizarea de informaţii transmit autorităţilor naţionale de statistică următoarele date:

 • numărul de identificare atribuit persoanei responsabile cu furnizarea de informaţii;
 • perioada de referinţă;
 • fluxul (intrare, expediere);
 • marfa, identificată cu un cod de 8 cifre din Nomenclatura Combinată;
 • statul membru partener;
 • valoarea mărfurilor în moneda naţională;
 • cantitatea mărfurilor exprimată în masă netă (greutate fără ambalaj) şi unitate suplimentară (litru, m², numărul bucăţilor…), dacă este pertinentă;
 • natura tranzacţiei.

Simplificarea sistemului Intrastat

Acest regulament modifică sistemul Intrastat pentru a ţine mai bine seama de necesităţile utilizatorilor, înlesnind obligaţiile statistice ale agenţilor economici din cadrul UE. În fiecare an, statele membre redefinesc pragurile lor de excludere şi comunică sumele către Eurostat. Aceste praguri sunt fixate astfel încât să se colecteze datele referitoare la cel puţin 97 % din totalul expedierilor şi cel puţin 95 % din totalul intrărilor agenţilor economici intracomunitari naţionali.

Confidenţialitatea statistică

Orice persoană responsabilă cu furnizarea de informaţii poate solicita ca datele sale să beneficieze de confidenţialitate statistică. Ca urmare a acestei solicitări, autorităţile naţionale vor decide dacă rezultatele statistice care ar putea permite identificarea persoanei responsabile cu furnizarea de informaţii trebuie difuzate sau dacă trebuie modificate astfel încât difuzarea lor să nu aducă prejudicii menţinerii confidenţialităţii.

Transmiterea datelor către Eurostat

Statele membre transmit către Eurostat statisticile lunare privind comerţul cu mărfuri între statele membre.

Statele membre trebuie să asigure calitatea datelor transmise în conformitate cu normele în vigoare. Statisticile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • relevanţă;
 • exactitate;
 • actualitate;
 • punctualitate;
 • accesibilitate şi claritate;
 • comparabilitate;
 • coerenţă.

Comitetul de statistici ale comerţului cu mărfuri între statele membre are sarcina de a ajuta Comisia să aplice acest regulament.

Acest regulament se aplică de la 1 ianuarie 2005 şi abrogă Regulamentul (CEE) nr. 3330/91 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) începând de la această dată.

Termeni-cheie din act
 • Persoane responsabile cu furnizarea de informaţii: persoane fizice sau juridice plătitoare de TVA în statul membru de expediere sau de intrare a mărfurilor, care sunt implicate în expedierea sau livrarea de mărfuri.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 638/2004

27.4.2004

-

JO L 102 din 7.4.2004

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 222/2009

20.4.2009

-

JO L 87 din 31.3.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 638/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 18.11.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii