RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Intrastat rendszer – Tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikák

Az Európai Parlament és a Tanács rendeletet fogadtak el a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákkal kapcsolatban. Ez a rendelet növeli az átláthatóságot, és elősegíti a jelenleg alkalmazott, teljesen új adatgyűjtési rendszer (Intrastat rendszer) megértését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az 1993 óta működő Intrastat a közösségi termékek kiszállítására és beérkezésére vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás rendszerét jelenti. A statisztikák szolgáltatása létfontosságú a belső piaccal kapcsolatos európai uniós politikák fejlődése és a piacok elemzése szempontjából.

Az érintett statisztikák

E rendelet egyszerűbbé teszi az 1993-ban bevezetett Intrastat rendszert, és megkönnyíti a statisztikák tagállamok közötti összehasonlítását. Ennek érdekében közös keretrendszert hoz létre a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikák összeállításához és szolgáltatásához. A „tagállamok közötti termékforgalom” magában foglal az egyik tagállamból a másikba irányuló valamennyi árumozgást, a „termék” pedig az ingó javak összességét jelenti, beleértve az elektromos áramot.

A regiszterek kezelése

A nemzeti hatóságok elkészítik és kezelik az Európai Unióban (EU) működő piaci szereplők regiszterét, amely a termékek kiszállítóit és címzettjeit tartalmazza. Az Intrastat keretében történő adatszolgáltatásra * azok a piaci szereplők kötelezettek, amelyek éves kereskedelmi forgalma (kiszállítások vagy beérkezések) egy bizonyos küszöbérték alatt van. A többi piaci szereplőnek nincs statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége. A küszöbértéket minden évben újra meghatározzák külön-külön a kiszállításokra és a beérkezésekre vonatkozóan, mégpedig úgy, hogy minden kereskedelmi forgalomnál történjen egy minimális adatszolgáltatás. Ennek alapján kizárási küszöbértékeket állapítanak meg.

Az Intrastat rendszerben gyűjtendő adatok

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a következő adatokat adják át a nemzeti statisztikai hatóságoknak:

 • az adatszolgáltatásra kötelezett azonosító száma;
 • a tárgyidőszak;
 • a forgalom iránya (beérkezés, kiszállítás);
 • a termék, a Kombinált Nómenklatúra nyolc számjegyű kódjával azonosítva;
 • a partner tagállam;
 • a termék értéke nemzeti valutában kifejezve;
 • a termék mennyisége nettó (csomagolás nélküli) tömegben, illetve adott esetben egyéb mértékegységben (liter, m², darabszám stb.) kifejezve;
 • az ügylet típusa.

Egyszerűsítés az Intrastat rendszerben

Ez a rendelet annak érdekében módosítja az Intrastat rendszert, hogy az jobban megfeleljen a felhasználók igényeinek, és hogy az EU területén működő piaci szereplőkre kevesebb statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség háruljon. A tagállamok minden évben újra meghatározzák saját kizárási küszöbértékeiket, és ezeket közlik az Eurostattal. A küszöbértékeket úgy állapítják meg, hogy az adatgyűjtés a Közösség tagállamaiban működő piaci szereplők összes kiszállításának legalább 97%-át, illetve összes beérkezésének legalább 95%-át lefedje.

A statisztikai adatok védelme

Minden adatszolgáltatásra kötelezett kérheti statisztikai adatainak védelmét. Az ilyen kérést követően a nemzeti hatóságok határoznak arról, hogy az említett adatszolgáltató azonosítását lehetővé tévő statisztikai eredmények közzétehetők-e, vagy módosításra szorulnak annak érdekében, hogy közzétételük ne sértse a statisztikai adatok védelmének követelményét.

Adatátadás az Eurostat számára

A tagállamok minden hónapban továbbítják az Eurostatnak a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikáikat.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell az átadott adatok megfelelő minőségéről a hatályos szabványoknak megfelelően. A statisztikáknak az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

 • relevancia;
 • megbízhatóság;
 • időszerűség;
 • pontosság;
 • hozzáférhetőség és átláthatóság;
 • összehasonlíthatóság;
 • koherencia.

A rendelet alkalmazása során a Bizottság munkáját a tagállamok közötti termékforgalommal kapcsolatos statisztikákkal foglalkozó bizottság segíti.

Ez a rendelet 2005. január 1-jétől alkalmazandó, amely nappal hatályon kívül helyezi a 3330/91/EGK (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) tanácsi rendeletet.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Adatszolgáltatásra kötelezettek: a feladó vagy a rendeltetési tagállamban héa-azonosítóval rendelkező természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek közreműködnek a termékek feladásában vagy szállításában.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

638/2004/EK rendelet

2004.4.27.

HL L 102., 2004.4.7.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
222/2009/EK rendelet

2009.4.20.

HL L 87., 2009.3.31.

A 638/2004/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 18.11.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére