RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fri rörlighet för varor: allmän ram

Inre marknaden

Fri rörlighet för varor är en av friheterna på Europeiska unionens gemensamma marknad. Sedan januari 1993 har man avskaffat kontroller av rörligheten för varor på den inre marknaden och EU är nu ett enda territorium utan inre gränser.
Avskaffandet av tulltariffer gynnar handeln inom gemenskapen, vilken står för en stor del av medlemsländernas sammanlagda import och export.
Enligt artiklarna 28 och 29 i fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen är både import- och exportrestriktioner förbjudna mellan alla medlemsländer. Medlemsländerna får dock begränsa den fria rörligheten för varor som utgör ett hot mot människors hälsa eller miljön.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början